1. bookTom 10 (2019): Zeszyt 1 (June 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2255-7547
Pierwsze wydanie
14 Jun 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Open Access

Use of Interactive Whiteboard in Teaching Mathematics for Sustainability and its Effect on the Role of Teacher

Data publikacji: 13 Jun 2019
Tom & Zeszyt: Tom 10 (2019) - Zeszyt 1 (June 2019)
Zakres stron: 113 - 132
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2255-7547
Pierwsze wydanie
14 Jun 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Akcayir, M. (2011). Akıllı tahta kullanarak islenen matematik dersinin sınif öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerin başarı, tutum ve motivasyonlarına etkisi [The effect of using interactive whiteboard in mathematic lesson upon students’ motivation, academic success and attitudes]. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eği tim Bilimleri Enstitüsü, Ankara [Master Thesis, Gazi University, Graduate School of Educational Sciences, Ankara].Search in Google Scholar

Alakoc, Z. (2003). Matematik öğr etiminde teknolojik modern yaklaşımları [Technological modern teaching approaches in mathematics teaching]. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(1), 43-49.Search in Google Scholar

Aydın, S. (2016). Using excel in teacher education for sustainability. Journal of Teacher Education for Sustainability, 18(2), 89-104.10.1515/jtes-2016-0017Search in Google Scholar

Badjanova, J., & Ilisko, D. (2015). Holistic approach as viewed by the basic school teachers in Latvia. Discourse and Communication for Sustainable Education, 6(1), 132-140.10.1515/dcse-2015-0010Search in Google Scholar

Basibuyuk, K., Erdem E., Sahin, O., Gokkurt, B., & Soylu, Y. (2014). Opinions of teachers and students about use of smart board in mathematics courses. Adiyaman University Journal of Educational Sciences, 4(2), 72-92.Search in Google Scholar

Birisci, S., & Uzun, S.Ç. (2014). Mathematics teachers’ views on interactive whiteboard use in their courses: a sample of Artvin province. Elementary Education Online, 13(4), 1278-1295.Search in Google Scholar

Cakula, S. (2011). Technological support and problem-based learning as a means of formation of student’s creative experience. Discourse and Communication for Sustainable Education, 2(1), 46-55.10.2478/v10230-011-0003-5Search in Google Scholar

Çoklar, A. N., & Kabakçi-Yurdakul, I. (2017). Technology integration experiences of teachers. Discourse and Communication for Sustainable Education, 8(1), 19-31.10.1515/dcse-2017-0002Search in Google Scholar

Demir, S., & Bozkurt, A. (2011). Primary mathematics teachers’ views about their competencies concerning the integration of technology. Elementary Education Online, 10(3), 850-860.Search in Google Scholar

Durak, H., Sarıtepeci, M., & Çakır, H. (2016). An in-service training of teachers on the model proposal: web-based in-service professional development model. Journal of Computer and Education Research, 4(8), 222-248.Search in Google Scholar

Egne, R. M. (2014). Gender equality in public higher education institutions of Ethiopia: The case of science, technology, engineering, and mathematics. Discourse and Communication for Sustainable Education, 5(1), 3-21.10.2478/dcse-2014-0001Search in Google Scholar

Ekici, F. (2008). Akıllı tahta kullanımının ilköğretim öğrencilerinin matematik başarılarına etkisi [Effects of smart board usage on primary school maths students’ success]. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eği tim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul [Master Thesis, Marmara University, Graduate School of Educational Sciences, Istanbul].Search in Google Scholar

Gerretson, H., Iliško, D., & Fortino, C. (2010). Sustaining self-regulated student’s learning through inquiry-driven mathematics and science instruction. Discourse and Communication for Sustainable Education, 1(1), 3-17.Search in Google Scholar

Glover, D., & Miller, D. (2002). Running with technology: The pedagogic impact of the large-scale introduction of interactive whiteboards in one secondary school. Technology Pedagogy and Education, 10(3), 257-278.Search in Google Scholar

Gynne, A., & Persson, M. (2018). Teacher roles in the blended classroom - Swedish lower secondary school teachers’ boundary management between physical and virtual learning spaces. Journal of Computer and Education Research, 6(12), 222246.10.18009/jcer.442499Search in Google Scholar

Gündüz, S., & Kutluca, T. (2019). Matematik ve fen bilimleri öğretiminde akıllı tahta kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi üzerine bir meta-analiz çalışması [A meta-analysis study on the effect of the use of smart board in the teaching of mathematics and science to students’ academic achievements]. Journal of Computer and Education Research, 7(13), 183-204. doi: 10.18009/jcer.53398610.18009/jcer.533986Search in Google Scholar

Kennewell, S., & Beauchamp, G. (2007). The features of interactive white boards and their influence on learning. Learning, Media and Technology, 32(3), 227-241.10.1080/17439880701511073Search in Google Scholar

Kocak, O., & Gulcu, A. (2013). Teachers’ remarks on interactive whiteboard with lcd panel technology. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 1(4), 294-300.Search in Google Scholar

Kutluca, T. (2009). İkinci dereceden fonksiyonlar konusu için tasarlanan bilgisayar destekli öğrenme ortamının değerlendirilmesi [Evaluation of a computer assisted learning environment designed for the subject of quadratic functions]. Doktora Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon [PhD Thesis, Karadeniz T echnical University, Graduate School of Educational Sciences, T rabzon].Search in Google Scholar

Kutluca, T. (2017). Views of mathematics teacher candidates about the technological tools that can be used in mathematics lessons. European Journal of Educational Research, 6(3), 321-330.10.12973/eu-jer.6.3.321Search in Google Scholar

Makrakis, V., & Kostoulas-Makrakis, N. (2012). Course curricular design and development of the M. Sc. Programme in the field of ICT in education for sustainable development. Journal of Teacher Education for Sustainability, 14(2), 5-40.10.2478/v10099-012-0007-7Search in Google Scholar

Mayer, R. E. (2003). The promise of multimedia learning: using the same instructional design methods across different media. Learning and Instruction, 13(2), 125-139.10.1016/S0959-4752(02)00016-6Search in Google Scholar

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: desen ve uygulama için bir rehber [Qualitative research a guide to design and implementation]. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.Search in Google Scholar

Ministry оf National Education (MNE). (2013). Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7 ve 8.sınıflar) öğretim programi. Secondary Mathematics Education Program]. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.Search in Google Scholar

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: The National Council of Teachers of Mathematics.Search in Google Scholar

Salīte, I. (2015). Searching for sustainability in teacher education and educational research: Experiences from the Baltic and Black Sea Circle Consortium for educational research. Discourse and Communication for Sustainable Education, 6, 21-29.10.1515/dcse-2015-0002Search in Google Scholar

Saraç, H., & Özarslan, M. (2017). Fen alanı öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik görüşleri [Views of science fields teacher’s necessaries to information and communication technologies]. International e-Journal of Educational Studies (IEJES), 1(1), 32-46.Search in Google Scholar

Tataroglu, B. (2009). Matematik öğretiminde akıllı tahta kullanımının 10. sınıf öğrencilerinin akademik başarıları, matematik dersine karşı tutumları ve öz-yeterlik düzeylerine etkileri [The effect of utilizing the smart board in mathematics teaching on 10th grade students, their academic standings. their attitude towards mathematics and their self efficacy levels]. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir [Master Thesis, Dokuz Eylül University, Graduate School of Educational Sciences, İzmir].Search in Google Scholar

Torff, B., & Tirotta, R. (2010). Interactive whiteboards produce small gains in elementary students’ self-reported motivation in mathematics. Computers & Education, 54(2), 379-383.10.1016/j.compedu.2009.08.019Search in Google Scholar

Turel, Y. K. (2012). Öğretmenlerin akıllı tahta kullanımına yönelik olumsuz tutumları: problemler ve ihtiyaçlar [Teachers’ negative attitudes towards interactive whiteboard use: needs and problems]. Elementary Education Online, 11(2), 423-439.Search in Google Scholar

Yilmaz, M. (2007). Sınıf öğretmeni yetiştirmede teknoloji eğitimi [Instructional technology in training primary school teacher]. Gazi University Journal of Faculy Education, 27(1), 155-167.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo