1. bookTom 26 (2014): Zeszyt 1 (April 2014)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

EDITORS’ NOTE

Data publikacji: 01 May 2014
Tom & Zeszyt: Tom 26 (2014) - Zeszyt 1 (April 2014)
Zakres stron: 1 - 1
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo