1. bookTom 26 (2014): Zeszyt 1 (April 2014)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Alan Rodgman, M.A., Ph.D., M.C.I.C. February 7, 1924 – December 16, 2013

Data publikacji: 01 May 2014
Tom & Zeszyt: Tom 26 (2014) - Zeszyt 1 (April 2014)
Zakres stron: 2 - 3
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo