1. bookTom 17 (1996): Zeszyt 1 (December 1996)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Conference Report - 7th International Conference on Indoor Air Quality and Climate (Indoor Air 96) July 21-26, 1996, Nagoya, Japan

Data publikacji: 06 Jan 2015
Tom & Zeszyt: Tom 17 (1996) - Zeszyt 1 (December 1996)
Zakres stron: 15 - 16
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo