1. bookTom 17 (1996): Zeszyt 1 (December 1996)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Measurement of Dynamic Mass Changes in Burning Cigarettes by Neutron Radioscopy

Data publikacji: 06 Jan 2015
Tom & Zeszyt: Tom 17 (1996) - Zeszyt 1 (December 1996)
Zakres stron: 3 - 13
Otrzymano: 18 Apr 1996
Przyjęty: 25 Jul 1996
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Hawkesworth, M. R., and J. Walker: Basic Principles of Thermal Neutron Radiography; in: Neutron radiography: Proceedings of the First World Confe-rence, edited by J. P. Barton and P. von der Hardt, D. Reidel, Dordrecht, Netherlands, 1983, pp. 5-21.10.1007/978-94-009-7043-4_2 Search in Google Scholar

2. Jenkins, R. W., Jr., A. F. Frisch, J. G. MacKinnon and T. G. Williamson: Cigarette smoke formation studies IV. The dynamie measurement of axial density of a burning cigarette; Beitr. Tabakforsch. 9 (1977) 67-71. Search in Google Scholar

3. Brenizer, J. S., K. W. Tobin, J. M. Hylko, D. D. McRae and R. W. Jenkins, Jr.: Quantitative measurement of equivalent water density in a burning cigarette; Materials Evaluation 45 (1987) 1310-1314. Search in Google Scholar

4. Brenizer, J. S., M. F. Sulcoski, K. W. Tobin, Jr., R. W. Jenkins, Jr., and D. D. McRae: Evaluation of filter behavior by neutron radiography; J. Aerosol Sci. 18 (1987) 311-320 Search in Google Scholar

5. Brenizer, J. S., M. F. Sulcoski, R. W. Jenkins, Jr., D. D. McRae and R. H. Newman: Observations of density variations in tobacco rods by neutron radiography; Beitr. Tabakforsch. 14 (1987) 21-28. Search in Google Scholar

6. Baker, R. R.: Temperaturę variation within a cigarette combustion coal during the smoking cycle; High Temperaturę Sci. 7 (1975) 236-247. Search in Google Scholar

7. Brenizer, J. S. and M. F. Sulcoski: Real-time neutron radiography at the University of Virginia; Atomker-nenergie Kerntechnik (Suppl.) 44 (1984) 958-963. Search in Google Scholar

8. Verat, M. H. Rougeot and B. Driard: Neutron image intensifier tubes, im Neutron Radiography: Procee-dings of the First World Conference, edited by J. P. Barton and P. von der Hardt, D. Reidel, Dordrecht, Netherlands, 1983, pp. 601-602.10.1007/978-94-009-7043-4_72 Search in Google Scholar

9. Resnik, F. E., W. G. Houck, W. A. Geiszler and J. E. Wickham: Factors affectuig static burning ratę. Tob. Sci. 21 (1977) 103-107. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo