Otwarty dostęp

The Fate of Chlorpyrifos on Tobacco during Smoking

 oraz    | 06 sty 2015

Zacytuj

NM Chopra
Tobacco and Pesticide Research Laboratory, North Carolina Agricultural and Technical State UniversityU.S.A.
TH Zuniga
Tobacco and Pesticide Research Laboratory, North Carolina Agricultural and Technical State UniversityU.S.A.
eISSN:
2719-9509
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
General Interest, Life Sciences, other, Physics