1. bookTom 12 (1984): Zeszyt 5 (November 1984)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Flavor Composition of Maryland Tobacco

Data publikacji: 14 Aug 2014
Tom & Zeszyt: Tom 12 (1984) - Zeszyt 5 (November 1984)
Zakres stron: 271 - 278
Otrzymano: 22 Sep 1983
Przyjęty: 30 Apr 1984
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo