1. bookTom 10 (1979): Zeszyt 1 (December 1979)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Pyrolytic Evaluation of Close-Grown Tobaccos

Data publikacji: 14 Aug 2014
Tom & Zeszyt: Tom 10 (1979) - Zeszyt 1 (December 1979)
Zakres stron: 65 - 72
Otrzymano: 21 Mar 1978
Przyjęty: 16 May 1979
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Higman, E. B., R. F. Severson, R. F. Arrendale and O. T. Chortyk: J. Agr. Food Chem. 25 (1977) 1201.10.1021/jf60213a003Search in Google Scholar

2. Zilkey, B. F.: Proceedings, 3rd World Conf. Smoking and Health (1975); U.S. Department of Health, Education and Welfare Pub!. No. (NIH) 76-1221, p. 57.Search in Google Scholar

3. Tso, T. C., G. B. Gori and D. Hoffmann: Proceedings, 3rd World Conf. Smoking and Health (1975); U.S. Department of Health, Education and Welfare Publ. No. (NIH) 76-1221, p. 35.Search in Google Scholar

4. Schlotzhauer, W. S., R. F. Severson, 0. T. Chortyk, R. F. Arrendale and H. C. Higman: J. Agr. Food Chem. 24 (1976) 992.10.1021/jf60207a030Search in Google Scholar

5. Appleton, R. A., and C. R. Enzell: Phytochem. 10 (1971) 447.10.1016/S0031-9422(00)94072-XSearch in Google Scholar

6. Kallianos, A. G.: Rec. Adv. Tob. Sci. 2 (1976) 61.Search in Google Scholar

7. Hoffmann, D., I. Schmeltz, S. S. Hecht, E. L. Wynder: Proceedings, 3rd World Conf. Smoking and Health (1975); U.S. Department of Health, Education and Welfare Pub!. No. (NIH) 76--1221, p. 125.Search in Google Scholar

8. Severson, R. F., J. J. Ellington, R. F. Arrendale, M. E. Snook and O. T. Chortyk: J. Chromatog. 160 (1978) 155.10.1016/S0021-9673(00)91792-8Search in Google Scholar

9. Severson, R. F., M. E. Snook, R. F. Arrendale and O. T. Chortyk: Anal. Chem. 48 (1976) 1866.10.1021/ac50007a014970639Search in Google Scholar

10. Guerin, M. R., and G. O. Olerich: Tob. Sci. 20 (1976) 17. 1 t. Schlotzhauer, W. S., O. T. Chortyk, H. C. Higman and I. Schmeltz: Tob. Sci. 11 (1967) 31.Search in Google Scholar

12. Chortyk, O. T., and W. S. Schlotzhauer: Beitr. Tabakforsch. 7 (1973) 165.Search in Google Scholar

13. Severson, R. F., W. S. Schlotzhauer, R. F. Arrendale, M. E. Snook and H. C. Higman: Beitr. Tabakfomh. 9 (1977) 23.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo