1. bookTom 10 (1979): Zeszyt 1 (December 1979)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Polyphenol Accumulation in Chlorophyll Mutants of Tobacco under Two Cultural Practices

Data publikacji: 14 Aug 2014
Tom & Zeszyt: Tom 10 (1979) - Zeszyt 1 (December 1979)
Zakres stron: 57 - 64
Otrzymano: 26 Apr 1979
Przyjęty: 16 Jul 1979
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Arnon, D. 1.: Plant Physiol. 24 (1949) 1-15.10.1104/pp.24.1.143790516654194Search in Google Scholar

2. Burnett, J. H.: in: Chemistry and biochemistry of plant pigments, ed. by T. W. Goodwin; Academic Press, London, 1976, pp. 655-679.Search in Google Scholar

3. Chaplin, J. F.: Crop Sci. 17 (1977) 21-22.10.2135/cropsci1977.0011183X001700010007xSearch in Google Scholar

4. Chaplin, J. F.: Crop Sci. 9 (1969) 169-172.10.2135/cropsci1969.0011183X000900020018xSearch in Google Scholar

5. Clausen, R. E., and D. A. Cameron: Genetics 35 (1950) 4-10.10.1093/genetics/35.1.4120947115399616Search in Google Scholar

6. DeJong, D. W., and W. G. Woodlief: Tobacco Sci. 18 (1974) 102-104.Search in Google Scholar

7. Kallianos, A. G.: Recent Advances in Tobacco Sci. 2 (1976) 61-79.Search in Google Scholar

8. Ass. Offic. Agric. Chemists (A.O.A.C.): Methods of analysis, 8th ed., ed. by W. Horwitz; Ass. Offic. Agric. Chemists, Washington, D. C., 1955, pp. 234-235.Search in Google Scholar

9. Nolla, J. A. B.: J. Agric. Univ. Puerto Rico 18 (1934) 443-462. 10, Sheen, S. J.: Plant Physiol. 52 (1973) 422-426.Search in Google Scholar

11. Sheen, S. J., and J.Calvert: Plant Physiol. 44 (1969) 199-204.10.1104/pp.44.2.19939606216657046Search in Google Scholar

12. Sheen, S. J., and J. Calvert: Tobacco Sci. 13 (1969) 10-12.Search in Google Scholar

13. Sheen, S. J., J. Calvert and G. R. Rebagay: Crop Sci. 9 (1969) 547-550.10.2135/cropsci1969.0011183X000900050008xSearch in Google Scholar

14. Sheen, S . J., C. Grunwald and J. L. Sims: Can. J. Plant Sci. 53 (1973) 897-905.10.4141/cjps73-172Search in Google Scholar

15. Tso, T. C., R. Lowe and D. W. DeJong: Beitr. Tabakforsch. 8 (1975) 41-51.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo