1. bookTom 8 (1975): Zeszyt 1 (January 1975)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Formation of the Oxides of Carbon by the Pyrolysis of Tobacco

Data publikacji: 13 Aug 2014
Tom & Zeszyt: Tom 8 (1975) - Zeszyt 1 (January 1975)
Zakres stron: 16 - 27
Otrzymano: 16 May 1974
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Baxter, J. E., and M. E. Hobbs: Tobacco Science II (1967) 65.Search in Google Scholar

2. Baker, R. R., and K. D. Kilburn: Beitr. Tabakforsch. 7 (1973) 79.Search in Google Scholar

3. Pisklov, W. P., and I. G. Mochnacev: Ber. Inst. Tabakforsch. (Dresden) 1971, 18, 66.Search in Google Scholar

4. Burton, H. R.: Paper presented at 27th Tobacco Chemists' Research Conference, Winston-Salem, N.C., U.S.A., October 1973.Search in Google Scholar

5. Edmonds, M. D., M. T. Core, A. Bavley, and R. F. Schwenker, Jr.: Tobacco Science 9 (1.965) 48.Search in Google Scholar

6. Kato, Kunio, Nobuko Takahashi, and Yoichi Kaburaki: Japan Monop. Corp. Central Research Institute Scientific Papers 1.07 (1965) 165.Search in Google Scholar

7. Burton, H. R., and D. Burdick: Tobacco Science II (1967) 180.Search in Google Scholar

8. Stern, E. W., A. S. Logiudice, and H. Heinemann: I. and E. C. Process Design and Development 4 (1965) 171.10.1021/i260014a008Search in Google Scholar

9. Newsome, J. R., and C. H. Keith: Tobacco Science 9 (1965) 65.Search in Google Scholar

10. Hook, R. G.: Paper presented at Twentieth Tobacco Chemists' Research Conference, Winston-Salem, N.C., U.S.A., November 1966.Search in Google Scholar

11. Field, M. A., D. W. Gill, B. B. Morgan, and P. G. W. Hawksley: In "Combustion of Pulverised Coal", Appendix M, British Coal Utilisation Research Association, Leatherhead, 1967.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo