1. bookTom 8 (1975): Zeszyt 1 (January 1975)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Antioxidant Activity of Tobacco Smoke

Data publikacji: 13 Aug 2014
Tom & Zeszyt: Tom 8 (1975) - Zeszyt 1 (January 1975)
Zakres stron: 28 - 33
Otrzymano: 14 Jan 1974
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Bilimoria, M. H., J, Johnson, M. A. Nisbet, 5. Schmeller, and K. K. Georgieff: Beitr. Tabakforsch. 7 (1973) 158.Search in Google Scholar

2. Nisbet, M. A., j. Johnson, and S. Schmeller: Tob. Sci. XVI (197z) 13.Search in Google Scholar

3. Benedict, R. C., L. Lakritz, G. D. Strange, and R. L. Stedman: Chem. and lnd., No. 24, 800, June 1970.Search in Google Scholar

4. Bilimoria, M. H., and M. A. Nisbet: Beitr. Tabak.forsch. 6 (1971) 27.Search in Google Scholar

5. Stedman, R. L., and R. L. Miller: Chem. and Ind., 15 April, 618, 1967.Search in Google Scholar

6. Michael, L. W., G. E. Mendeen, and H. G. Petering: Environ. Sci. Tech. 5 (1971) 249.10.1021/es60050a006Search in Google Scholar

7.· Miller, H. E.: J. Amer. Oil Chem. Soc. 48 (2) (1971) 92.10.1007/BF02635693Search in Google Scholar

8. Swain, A. P., J, E. Cooper, and R. L. Stedman: Cancer Res. 29 (1969) 579.Search in Google Scholar

9. Elmenhorst, H., and C. Schultz: Beitr. Tabakforsch. 4 (1968) 90.Search in Google Scholar

10. Marco, Gino J.: J. Amer, Oil Chem. Soc. 45 (1968) 594.10.1007/BF02668958Search in Google Scholar

11. Nisbet, M. A., and S. Sduneller: Unpublished.Search in Google Scholar

12. Pryor, William A.: Chem. & Eng. News, 7 June, 58, 1971.Search in Google Scholar

13. Sanders, Howard J.: Chem. & Eng. News, 24 July, 13, 1972.10.1021/cen-v050n030.p013Search in Google Scholar

14. Carnage, P. T., and S. Matsushita: Agr. Bioi. Chem. 37 (1973) 1.Search in Google Scholar

15. Wattenberg, Lee W.: J. Nat. Cancer Inst. 48 (1972) 1425.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo