1. bookTom 8 (1975): Zeszyt 1 (January 1975)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Effect of the Natural Sugar Content of Tobacco Upon the Acetaldehyde Concentration found in Cigarette Smoke

Data publikacji: 13 Aug 2014
Tom & Zeszyt: Tom 8 (1975) - Zeszyt 1 (January 1975)
Zakres stron: 7 - 10
Otrzymano: 10 Jan 1974
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1.. Braven, J., G. J, Bonker, M. L. Fenner and B. L. Tonge: Brit. J. Cancer 21 (3) (1967) 623.10.1038/bjc.1967.7320080316054291Search in Google Scholar

2. Fenner, M. L., and J. Braven: Brit. J. Cancer 22 (3) (1968) 47410.1038/bjc.1968.5520083775681008Search in Google Scholar

3. Tobacco Research Council, London: Reseanh Paper No. 11.Search in Google Scholar

4. Dawson, R. F., R. D. Carpenter, F. L. Gager, R. W. Jenkins and R. H. Newman: Proceedings of the 5th International Tob. Sci. Congress, Hamburg, 1970, 245.Search in Google Scholar

5. Newsome, J. R., V. Norman and C. H. Keith: Tobacco Sci. 9 (1965) 102.Search in Google Scholar

6. Weaving, A. S. :19th Tobacco Chemists' Research Conference, Lexington, Kentucky, U.S.A., October 1965.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo