1. bookTom 8 (1975): Zeszyt 1 (January 1975)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Contribution to Defining Pressure Drop/Zur Definition des Zugwiderstandes

Data publikacji: 13 Aug 2014
Tom & Zeszyt: Tom 8 (1975) - Zeszyt 1 (January 1975)
Zakres stron: 1 - 6
Otrzymano: 12 Sep 1974
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Molinari, E., und J, Marek: Fachl. Mitt. Österr. Tabakregie 1:952, Heft 3, 1:7.Search in Google Scholar

2. Corte, H.: Beitrag zur Porositätsanalyse; Das Papier 1955, Nr: 1.3/1.4, 290.Search in Google Scholar

3.· Waltz, P., and M. Häusermann: Tobacco Sdence IV (1960) 11).Search in Google Scholar

4.· Stoop, E.: Beitr. Tabakforsch. 3 (1966) 517Search in Google Scholar

5.· Lorenz, H.-W., und F. Seehofer: Beitr. Tabakforsch.Search in Google Scholar

6. (1971) 1, 6. Pullum, D. G., and R. 0. Tucker: Coresta Bulletin 1967,4, 15.Search in Google Scholar

7.· Gehring, M.: Coresta Bulletin 1973, 4, 4 sowie Protokoll der Sitzung der Arbeitsgruppe Technologie der Coresta in Nizza im September '1973·Search in Google Scholar

8. Pedersen, P. M., and E. S. Harlow: Tobacco Science V (1961) 11.Search in Google Scholar

9.· Fordyce, W. 8., I. W. Hughes, and M. G. lvinson: Tobacco Science V (1961) 70. 6Search in Google Scholar

10. Meyer-Abich, K. M.: Beitr. Tabakforsch. 3 (1966) 307Search in Google Scholar

11. Meyer-Abidt, K. M., und U. Heitmann: Beitr. Tabakforsch. 4 (1967) 51.Search in Google Scholar

12. Weigand, H.: Beitr. Tabakforsch. 5 (1969) 92.Search in Google Scholar

13. Seehofer, F., und W. Schulz: Beitr. Tabakforsch. 3 (1965) 151.Search in Google Scholar

14. Waltz, P., M. Häusermann und E. Nyari: Mitt. LebensmUt. Hyg. 50 (1959) 166.Search in Google Scholar

15. Waltz, P., M. Häusennann, E. Nyari, und G. Mon- tandon: Beitr. Tabakforsch. 1 (1961) 1.Search in Google Scholar

16. Erxleben, E., und A. Vorwerk: Beitr. Tabakforsch. 5 (1969) 28.Search in Google Scholar

17. Bethmann, M. von, und H. Böttcher: Beitr, Tabak- forsch, 5 (1970) 239Search in Google Scholar

18. Strydom, M. L., and J. P. Otto: Coresta Bulletin 1.972, 2, 12.Search in Google Scholar

19. Perry, J, H.: Chemical Engineers Handbook; McGraw-Hill, New York, 3rd Ed., 1950, p. 388.Search in Google Scholar

20. Kays, W. M.; and A. L. London: Compact Heat Exchangers; McGraw-Hill, New York, 19,58, p. 49.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo