1. bookTom 7 (1974): Zeszyt 5 (September 1974)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Effect of Sampling Conditions on the Composition of the Volatile Phase of Cigarette Smoke

Data publikacji: 26 Jul 2014
Tom & Zeszyt: Tom 7 (1974) - Zeszyt 5 (September 1974)
Zakres stron: 294 - 301
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo