1. bookTom 7 (1974): Zeszyt 5 (September 1974)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Inhibition of Radical-Initiated Vinyl Acetate Polymerisation by Tobacco Smoke Fractions

Data publikacji: 26 Jul 2014
Tom & Zeszyt: Tom 7 (1974) - Zeszyt 5 (September 1974)
Zakres stron: 288 - 293
Otrzymano: 10 Dec 1973
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Stedman,R. L.: Chem. Rev. 68 (:1968) :153.10.1021/cr60252a0024868017Search in Google Scholar

2. Shmuk, A. A.: Izvest. Akad. Nauk., U.S.S.R., Biological Division, 955, :1939· Search in Google Scholar

3. Bilimoria, M. H., and M. A. Nisbet: Beitr. Tabakforsdt. 6 (1:971) 27. Search in Google Scholar

4. Benedict, R. C., L. Lakritz and E. D. Strange: Chem. & Incl., :13 June, Boo, 1970. Search in Google Scholar

5. Hagopian, M.: Environ. Sci, Technol. 3 (1969) 567.10.1021/es60029a007Search in Google Scholar

6. Stedman, R. L., and R. L. Miller: Chem. & Ind., :15 April, 618,1967, Search in Google Scholar

7. Sato, T., T. Suzuki and T. Fukuyama: Brit. J. Cancer :t6 (1) (1962) 7·10.1038/bjc.1962.2207120321772458Search in Google Scholar

8. Michael, L. W., E. E. Menden and H. G. Petering: Environ. Sci. Tech.nol. 5 (3) (:1971) 249. 10.1021/es60050a006Search in Google Scholar

9. Nisbet, M. A., J. Johnson and 5. Schmeller: Tobacco Sci. XVI (1972) 13. Search in Google Scholar

10. Bilimoria, M. H., J, Johnson, M. A. Nisbet, S. Schmeller and K. K. Georgieff: Beitr, Tabakforsch. 7 (:t973) 158. Search in Google Scholar

11. Swain, A. P., J. E. Cooper and R. L. Stedman: Cancoer Res. 29 (1969) 579·Search in Google Scholar

12. Elmenhorst, H., and G. Grimmer: Z. Krebsforsch. 'J1 (:t968) 66.Search in Google Scholar

13. Georgieff, K. K., K. G. Blaikie and R. C. White: J. App. Polymer Sci. 8 (1:964) 889. 10.1002/app.1964.070080228Search in Google Scholar

14. Shine, H. J., J. A. Waters and D. M. Hoffman: J. Am. Chem. Soc. 85 (22) (:1963) 361:3. 10.1021/ja00905a018Search in Google Scholar

15. Takeshita, T., and H. Ohe: Nippon Senbai Kosha Chuo Kenkyusho Kenkyo Hokoku, No. 1o6, 163, "1964.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD