1. bookTom 7 (1974): Zeszyt 4 (April 1974)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Methods for the Quantitative Determination of Biocides in Tobacco and Tobacco Products. Part IV: A Method for the Determination of Maleic Hydrazide in Tobacco/Methoden zur quantitativen Bestimmung von Bioziden in Tabak und Tabakerzeugnissen. IV. Mitteilung: Eine Methode zur Bestimmung von Maleinsäurehydrazid

Data publikacji: 26 Jul 2014
Tom & Zeszyt: Tom 7 (1974) - Zeszyt 4 (April 1974)
Zakres stron: 240 - 243
Otrzymano: 10 Apr 1973
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Hoffmann, 1.: }. of the AOAC 44 (1961) 723.10.1093/jaoac/44.4.723Search in Google Scholar

2. Hoffmann,J., A. D. ·cordon und E. V. Parups: J, of the AQAC-48 (1965)_762. 10.1093/jaoac/48.4.762Search in Google Scholar

3. Haeberer, A. F., W. 5. Sdtlotzhauer und 0. T. Chortyk:" A 'new ·quantitative method for maleic hydrazide; CORESTA /26th TCRC Joint Conference, Williamsburg, Va., USA, Oktober 1972. Search in Google Scholar

4. Of6cta1 Methods of Analysis of the Assodalion of Officjal Analytical Qtemists, nth Edition, Washington, 1:970.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo