1. bookTom 7 (1974): Zeszyt 4 (April 1974)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Effect of the Extinction of a Cigarette on the Firmness of a Burning Cigarette/Einfluss des Löschens auf die Härte brennender Cigaretten

Data publikacji: 26 Jul 2014
Tom & Zeszyt: Tom 7 (1974) - Zeszyt 4 (April 1974)
Zakres stron: 235 - 239
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo