1. bookTom 6 (1972): Zeszyt 4 (August 1972)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

RM 20 - A Smoking Machine for Routine Analysis of Tobacco Smoke/Die RM 20 - eine Rauchmaschine für analytische Untersuchungen

Data publikacji: 19 Jul 2014
Tom & Zeszyt: Tom 6 (1972) - Zeszyt 4 (August 1972)
Zakres stron: 198 - 204
Otrzymano: 19 Jul 1972
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo