1. bookTom 4 (1968): Zeszyt 7 (December 1968)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Determination of By-Passing Air in Cigarettes - Über die Messung der Nebenluft bei Cigaretten

Data publikacji: 03 Jul 2014
Tom & Zeszyt: Tom 4 (1968) - Zeszyt 7 (December 1968)
Zakres stron: 313 - 314
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo