1. bookTom 3 (1966): Zeszyt 9 (December 1966)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Distribution of Tobacco Smoke Constituents Between the Vapour and Particulate Phases

Data publikacji: 13 Jun 2014
Tom & Zeszyt: Tom 3 (1966) - Zeszyt 9 (December 1966)
Zakres stron: 590 - 596
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo