1. bookTom 67 (2018): Zeszyt 2 (December 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

A survey of flora and the governing factors in the Kotlina Orawska-Nowotarska Depression, Southern Poland

Data publikacji: 25 Jan 2019
Tom & Zeszyt: Tom 67 (2018) - Zeszyt 2 (December 2018)
Zakres stron: 185 - 192
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Danton P. & Baffray M. (1995): Inventaire des plantes protégées en France. A.F.C.E.V., Nathan.Search in Google Scholar

Koczur A. (2014): Widłaczek torfowy Lycopodiella inundata w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej. – Chrońmy Przyr. Ojcz. 70(5): 472-476.Search in Google Scholar

Lauber K., Wagner G. & Gygax A. (2012): Flora Helvetica. Haupt Verlag, Bern.Search in Google Scholar

Lubicz-Niezabitowski E. (1922): Wysokie torfowiska Podhala i konieczność ich ochrony. – Ochrona Przyrody 3: 26-34.Search in Google Scholar

Piękoś-Mirkowa H. (2008): In: Mirek Z. & Piękoś-Mirkowa H. (eds): Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe, pp. 132-133.Search in Google Scholar

Stace C. (1997): New Flora of the British Isles. Cambridge University Press.Search in Google Scholar

Tokarski A.K., Świerczewska A., Zuchiewicz W., Starek D. & Fodor L. (2012): Quaternary Exhumation of the Carpathians: a Record from the Orava-Nowy Targ Intramontane Basin, Western Carpathians. – Geologica Carpathica 63(4): 257-266.10.2478/v10096-012-0021-7Search in Google Scholar

Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J. & Korzeniak U. (2002): Ecological Indicator Values of Vascular Plants of Poland. Biodiversity of Poland 2: 1-183.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo