1. bookTom 67 (2018): Zeszyt 2 (December 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

A new record of Phytolacca acinosa (Phytolaccaceae) in Poland

Data publikacji: 25 Jan 2019
Tom & Zeszyt: Tom 67 (2018) - Zeszyt 2 (December 2018)
Zakres stron: 181 - 183
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Chmura D. (2016): Phytolacca americana (Phytolaccaceae) – nowym antropofitem we florze Polski? – Fragm. Florist. Geobot. Polon. 23(1): 172-174.Search in Google Scholar

Dequan L. & Larsen K. (2003): Phytolaccaceae. pp. 435-436. In: Wu Z.Y. et al. (eds): Flora of China, vol. 5, Science Press, Beijing & Missouri Botanical Garden Press, St. Louis.Search in Google Scholar

Martan V.B. & Šoštarić R. (2016): Phytolacca acinosa Roxb. (Phytolaccaceae), a new alien species in the Croatian flora. – Acta Bot. Croat. 75(2): 206-209.Search in Google Scholar

Nienaber M.A. & Thieret J.W. (2003): Phytolaccaceae R. Brown. pp. 3-11. In: Flora of North America Editorial Committee (eds): Flora of North America North of Mexico, vol. 4, Magnoliophyta, Caryophyllidae, part 1, Oxford University Press, New York.Search in Google Scholar

Pyšek P., Richardson D.M., Rejmánek M., Webster G.L., Williamson M. & Kirschner J. (2004): Alien plants in checklists and floras: towards better communication between taxonomists and ecologists. – Taxon 53: 131-143.10.2307/4135498Search in Google Scholar

Randall R. P. (2017): A global compendium of weeds. 3rd edition. Perth, Western Australia, R. P. Randall, 3654 pp.Search in Google Scholar

Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W. & Hołdyński C. (2012): Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, 197 pp.Search in Google Scholar

Uotila P. (2011): Phytolaccaceae. In: Euro+Med Plantbase – the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. Available from: http://ww2.bgbm.org [accessed on 8 October 2018].Search in Google Scholar

Verloove F. (2010): Phytolacca acinosa. In: Manual of the Alien Plants of Belgium. Available from: http://alienplantsbelgium.be/content/phytolacca-acinosa [accessed on 8 October 2018]Search in Google Scholar

Wyrzykiewicz-Raszewska M. (2009): Phytolacca acinosa Roxb. – a new anthropophyte in the flora of Poland. – Rocz. AR Pozn. 388, Bot.-Stec. 13: 3-7.Search in Google Scholar

Zając A. (1978): Atlas of distribution of vascular plants in Poland (ATPOL). – Taxon 27(5-6): 481-484.10.2307/1219899Search in Google Scholar

Zieliński J., Petrova A. & Natcheva R. (2012): New species for the Bulgarian flora. – Phytologia Balcanica 18(2): 197-204.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo