1. bookTom 62 (2013): Zeszyt 1 (March 2013)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

New host-plant, habitat and distributional records of West Palaearctic Anthomyzidae (Diptera) / Nové údaje o hostitelských rostlinách, biotopech a rozšíření druhů čeledi Anthomyzidae (Diptera) západní části Palearktické oblasti

Data publikacji: 14 Aug 2013
Tom & Zeszyt: Tom 62 (2013) - Zeszyt 1 (March 2013)
Zakres stron: 23 - 43
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Andersson H. (1976): Revision of the Anthomyza species of Northwest Europe (Diptera: Anthomyzidae) I. The gracilis group. - Entomol. Scand. 7: 41-52.10.1163/187631276X00072Search in Google Scholar

Andersson H. (1984): Revision of the Anthomyza species of Northwest Europe (Diptera: Anthomyzidae) II. The pallida group. - Entomol. Scand. 15: 15-24.10.1163/187631284X00037Search in Google Scholar

Panteleeva (1997): K faune i ekologii mukh antomizid (Diptera, Anthomyzidae) Tsentral‘nogo Chernozem’ya. [To the fauna and ecology of the anthomyzid flies (Diptera, Anthomyzidae) of the Central Chernozem territory]. In: Sostojanie i problemy ekosistem Srednego Podon’ya. - Trudy Biol. Ychebno- Nauch. Tsent. Voronezh. Gos. Univ. „Venevitinovo“ 10: 84-87 (in Russian).Search in Google Scholar

Roháček J . (1992): Typhamyza gen. n. for Anthomyza bifasciata Wood, with description of immature stages (Diptera, Anthomyzidae). - Boll. Mus. Reg. Sci. Nat. Torino 10: 187-207. - (1996): Revision of Palaearctic Stiphrosoma, including the Anthomyza laeta-group (Diptera: Anthomyzidae). - Eur. J. Entomol. 93: 89-120. - (1999): A revision and re-classification of the genus Paranthomyza Czerny, with description of a new genus of Anthomyzidae. - Studia dipterol. 6: 373-404. - (2006): A monograph of Palaearctic Anthomyzidae (Diptera) Part 1. - Čas. Slez. Muz. Opava (A) 55, supplement 1: 1-328. - (2009): A monograph of Palaearctic Anthomyzidae (Diptera) Part 2. - Čas. Slez. Muz. Opava (A) 58, supplement 1: 1-180. - (2010): A peculiar male genitalia monstrosity in Anthomyza neglecta (Diptera: Anthomyzidae). - Acta Entomol. Mus. Natn. Pragae 50(2): 619-628. - (2011): New records of Anthomyzidae and Stenomicridae (Diptera) from Turkey. - Čas. Slez. Muz. Opava (A) 60: 147-153. - (2012): The fauna of the opomyzoid families Clusiidae, Acartophthalmidae, Anthomyzidae, Opomyzidae, Stenomicridae, Periscelididae, Asteiidae (Diptera) in the Gemer area (Central Slovakia). - Čas. Slez. Muz. Opava (A) 61: 97-111.Search in Google Scholar

Roháček J ., Almeida J . & Andrade R. (2009): First records of the family Anthomyzidae from peninsular Portugal. - Bol. Soc. Entomol. Aragon. 45: 546.Search in Google Scholar

Roháček J . & Andrade R. (2011): Additional records of Anthomyzidae (Diptera) from Portugal, with new data about habitat and host-plant association of Paranthomyza nitida (Meigen). - Čas. Slez. Muz. Opava (A), 59(3)(2010): 193-197.Search in Google Scholar

Roháček J . & Barber K. N. (2005): Revision of the New World species of Stiphrosoma Czerny (Diptera: Anthomyzidae). - Beitr. Entomol., Keltern 55: 1-107. - (2013): A worldwide review of the genus Arganthomyza Roháček, with revision of the Nearctic species (Diptera Anthomyzidae). - Zootaxa 3604(1): 1-72.10.11646/zootaxa.3604.1.124614192Search in Google Scholar

Roháček J . & Fr eidberg A. (1993): The Anthomyzidae (Diptera) of Israel, with revision of Anagnota Becker. - Israel J. Entomol. 27: 61-112. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo