1. bookTom 62 (2013): Zeszyt 1 (March 2013)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Desmid flora of mires in Central and Northern Moravia (Czech Republic)

Data publikacji: 14 Aug 2013
Tom & Zeszyt: Tom 62 (2013) - Zeszyt 1 (March 2013)
Zakres stron: 1 - 22
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Brook A. J. (1981): The biology of desmids. University of California Press, Berkeley and Los Angeles.Search in Google Scholar

Coesel P. F. M. (1975): The relevance of desmids in the biological typology and evaluation of fresh waters. - Hydrobiological Bulletin 9: 93-101. - (1982): De Desmidiaceeën van Nederland - Sieralgen. Deel 1 Fam. Mesotaeniaceae, Gonatozygaceae, Peniaceae. Wetenschappelijke Mededelingen KNNV, Hoogwoud NH. - (1983): De Desmidiaceeën van Nederland - Sieralgen. Deel 2 Fam. Closteriaceae. Wetenschappelijke Mededelingen KNNV, Hoogwoud NH. - (1985): De Desmidiaceeën van Nederland - Sieralgen. Deel 3 Fam. Desmidiaceae 1. Wetenschappelijke Mededelingen KNNV, Hoogwoud NH. - (1997): De Desmidiaceeën van Nederland - Sieralgen. Deel 6 Fam. Desmidiaceae 4. Wetenschappelijke Mededelingen KNNV, Hoogwoud NH. - (1998): Sieralgen en Natuurwaarden. Stichting Uitgeverij K. N. N. V., Utrecht. - (2001): Biology and diversity of desmids. Compendium from training course, September 14-17, 2001. Dept. of Environm. Assesm., Swedish Univ. of Agricul. Sci., Uppsala.Search in Google Scholar

Coesel P. F. M. & Meesters K. J. (2007): Desmids of the Lowlands. Mesotaeniaceae and Desmidiaceae of the European Lowlands. KNNV Publishing, Zeist.10.1163/9789004277922Search in Google Scholar

Chattová B. (2007): Algologická studie rašelinných okrajů rybníků Třeboňské pánve. (Bachelor thesis). Masaryk University in Brno.Search in Google Scholar

Dočkal P. & Sládeček V. (1974): Znečištění řeky Jihlavy u Třebíče. - Bulletin metod. střed. vodoh. laboratoří 25: 111-125.Search in Google Scholar

Fischer R. (1924): Ökologische Skizzen zur Algenflora des mährisch-schlesischen Gesenkes. - Schriften f.Search in Google Scholar

Süsswasser u. Meereskunde, Heft. 7: 1-20. - (1925): Ökologische Skizzen zur Algenflora des mährisch-schlesischen Gesenkes. - Verhandl. d. Naturf. in Brünn 59: 3-11.Search in Google Scholar

Guiry M. D. & Guiry G. M. (2012): AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. http://www.algaebase.org; searched on 15 November 2012. - (2013): AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. http://www.algaebase.org; searched on 11 February 2013.Search in Google Scholar

Hašler P., Štěpánková J., Špačková J., Neustupa J., Kitner M., Hekera P., Veselá J., Burian J. & Poulíčková A. (2008): Epipelic cyanobacteria and algae: a case study from Czech ponds. - Fottea 8 (2): 133-146.10.5507/fot.2008.012Search in Google Scholar

Hindák F., Hindáková A., Marvan P., Heteša J. & Hašler P. (2006): Diversity, abundance and volume biomass of the phytoplankton of the Morava River (Czech Republic, Slovakia) and Dyje River (Czech Rapublic) in November 2005. Diverzita, abundancia a objemová biomasa fytoplanktónu rieky Moravy (Česká republika, Slovensko) a rieky Dyje (Česká republika) v novembri 2005. - Czech Phycology 6: 77-97.Search in Google Scholar

Kitner M., Poulíčková A., Novotný R. & Hájek M. (2004): Desmids (Zygnematophyceae) of the spring fens of a part of West Carpathians [Krásivky pramenišť části západních Karpat]. - Czech Phycology 4: 43-61.Search in Google Scholar

Kočárková A. & Poulíčková A. (2001): Algal species composition of pools in the Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area [Druhové spektrum řas v planktonu tůní Litovelského Pomoraví]. - Czech Phycology 1: 37-44.Search in Google Scholar

Kotlaba F. [ed.] (1995): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů SR a ČR, 4. díl (Sinice, řasy, houby, lišejníky, mechorosty). - Príroda, Bratislava.Search in Google Scholar

Kouwet s F. A. C. (1997): Contributions to the knowledge of the French desmid flora I. New and noteworthy taxa from the Central and Eastern Pyrenees. - Arch. Protistenk. 148: 33-51. - (1999): A check-list of desmids (Chlorophyta, Zygnemaphyceae) of France. -Patrimoines Natureles 41: 1-148.Search in Google Scholar

Lelková E., Kočárková A. & Poulíčková A. (2004): Phytoplankton ecology of two floodplain pools near Olomouc [Ekologie fytoplanktonu dvou tůní u Olomouce]. - Czech Phycology 4: 111-121. Lenzenweger R. (1996): Desmidiaceenflora von Österreich. Teil 1. J. Crammer, Stuttgart. - (1997): Desmidiaceenflora von Österreich. Teil 2. J. Crammer, Stuttgart. - (1999): Desmidiaceenflora von Österreich. Teil 3. J. Crammer, Stuttgart. - (2003): Desmidiaceenflora von Österreich. - In: Crammer, J. (ed.): Bibliotheca Phycologica 111/4: 1-87 pp. Gebrüder Borntraeger Verlagsbuchhandlung, Berlin-Stuttgart.Search in Google Scholar

Lhotský O. (1949): Poznámka k flóře Desmidiaceí Hrubého Jeseníku. - Časopis Vlast. spolku mus. v Olomouci 58: 149-155.Search in Google Scholar

Losos B. & Heteša J. (1972): Plankton plůdkových rybníků. UJEP, Brno.Search in Google Scholar

Losos B. & Marvan P. (1957): Hydrobiologické poměry řeky Moravice a jejích přítoků Podolského a Černého potoka. - Sborník Vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně, řada A: Spisy fakulty agronomické a zootechnické 1: 41-69.Search in Google Scholar

Lukavský J. (2009): Algae, Cyanobacteria and Chytridiales of Černé Lake in the Bohemian Forest (Šumava, Czech Republic). - Silva Gabreta 15 (1): 1-48.Search in Google Scholar

Marvan P. (1998): Řasová flóra stojatých vod, mokřadů a toků širší oblasti vlivu energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč 34: 1-136. Mix M. (1972): Die Feinstruktur der Zellwände bei Mesotaeniaceae und Gonatozygaceae mit einer vergleichenden Betrachtung der verschiedenen Wandtypen der Conjugatophyceae und über deren systematischen Wert. - Archiv für Mikrobiologie 81: 197-220.Search in Google Scholar

Neustupa J., Černá K. & Šťastný J. (2009): Diversity and morphological disparity of desmid assemblages in Central European peatlands. - Hydrobiologia 630 (1): 243-256.10.1007/s10750-009-9799-4Search in Google Scholar

Nováková S. (2002): Algal flora of subalpine peat bog pools the Krkonoše Mts. - Preslia 74: 45-56.Search in Google Scholar

Pascher A. (1906): Neuer Beitrag zur Algenflora des südlichen Böhmerwaldes. - Lotos 54: 1-36.Search in Google Scholar

Poulíčková A. (l987): Algae in ground water below the active stream of a river (Basin of the Morava River, Czechoslovakia). - Arch.Hydrobiol. / Suppl. 78, Algological Studies 46: 65-88. - (l998): Významné algologické lokality po padesáti letech I. Prameny Střední Opavy [Important algological localities after the period of 50 years]. - In: Poulíčková, A. and Palochová, A. eds. (1998): Sborník referátů 38. prac. konf. AS ČBS. - (2011): Základy ekologie sinic a řas. UP Olomouc, Olomouc.Search in Google Scholar

Poulíčková A., Bergová K., Hnilica R. & Neustupa J. (2013): Epibryic diatoms from ombrotrophic mires: diversity, gradients and indicating options. - Nova Hedwigia (In press).10.1127/0029-5035/2013/0091Search in Google Scholar

Poulíčková A., Lhotský O. & Dřímalová D. (2004): Prodromus sinic a řas České Republiky. - Czech Phycology 4: 19-33.Search in Google Scholar

Reichholf J. (1998): Pevninské vody a mokřady. Ekologie evropských sladkých vod, luhů a bažin. Ikar, Praha.Search in Google Scholar

Rosa K. (1951): Algenflora von Südböhmen I. Die Algen der Umgebung von Blatná. - Studia Botanica Cechoslovaca 12: 173-232. - (1957): Výzkum mikroedafonu ve smrkovém porostu na Pradědu. - Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 18 (1):17-73. - (1969): Příspěvek k výzkumu řasové flory v okolí Vlašimi II. - Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, Benešov 10: 32-75.Search in Google Scholar

Roubal J. (1938): Flora desmidiaceí rašelinných jam u Příbraze. - Čas. Nár. Mus. 112: 83-95. - (1958): Desmidiologické poznámky. - Sborník Vyšší pedagogické školy v Plzni, biologie-chemie 1: 71-124.Search in Google Scholar

Růžička J. (1954): Krásivky (Desmidiaceae) řeky Moravice a jejích přítoků. - Přírodov. sbor. Ostravského kraje 15: 290-303. - (1956): Krásivky pramenů Moravice (Velká Kotlina, Jeseníky). - Přírodov. sbor. Ostravského kraje 17: 38-58. - (1957): Krásivky z pramenišť na Malém Dědu (Hrubý Jeseník). - Časopis Slezského muzea 6: 108-121. - (1973): Die Zieralgen des Naturschutzgebietes „Řežabinec” (Südböhmen). - Preslia 45: 193-241. - (1977): Die Desmidiaceen Mitteleuropas. Band 1, 1. Lieferung. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. - (1981): Die Desmidiaceen Mitteleuropas. Band 1, 2. Lieferung. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.Search in Google Scholar

Rybníček K. (1958): Krásivky pramenné oblasti Branné v Hrubém Jeseníku. - Přírodov. sbor. Ostravského kraje 19: 97-122.Search in Google Scholar

Sládečková A., Sládeček V. & Musilová J. (1985): Jakost vody ve vodárenských nádržích Fryšták, Ludkovice a Slušovice. - Vodní Hosp. B 35 (2): 39-42.Search in Google Scholar

Šťastný J. (2005): Diverzita a ekologie krásivek ve vybraných oblastech České republiky. (Master's thesis). Charles University in Prague. - (2007): Die Desmidiaceenflora von Pískovny Cep (Südböhmen). - Novit. Bot. Univ. Carol. 18: 53-62. - (2008a): Desmids from ephemeral pools and aerophytic habitats from the Czech Republic. - Biologia 63 (6): 888-894. - (2008b): Krásivky Přírodních rezervací „Chvojnov“ a „Na Oklice“. [Desmids of the Nature Reserves „Chvojnov“ and „Na Oklice“]. - Acta rerum naturalium 4: 13-16. - (2009): The desmids of the Swamp Nature Reserve (North Bohemia, Czech Republic) and a small neighbouring bog: species composition and ecological condition of both sites. - Fottea 9 (1): 135-148. - (2010): Desmids (Conjugatophyceae, Viridiplantae) from the Czech Republic; new and rare taxa, distribution, ecology. - Fottea 10 (1): 1-74.Search in Google Scholar

Šťastný J. & Kouwets F. A. C. (2012): New and remarkable desmids (Zygnematophyceae, Streptophyta) from Europe: taxonomical notes based on LM and SEM observations. Fottea 12: 293-313.10.5507/fot.2012.021Search in Google Scholar

Štěpánková J., Vavrušková J., Hašler P., Mazalová P. & Poul íčková A. (2008): Diversity and ecology of desmids of peat bogs in the Jizerské hory Mts. - Biologia 63: 891-896.10.2478/s11756-008-0139-3Search in Google Scholar

Štěpánková J., Hašler P., Hladká M. & Poulíčková A. (2012): Diversity and ecology of desmids of peat bogs in the Jeseníky Mts.: Spatial distribution, remarkable finds. - Fottea 12 (1): 111-126.Search in Google Scholar

Trojánková K. (2006): Krásivková flóra CHKO Slavkovský les. - Erica 13: 3-15.Search in Google Scholar

Wes t W. & Wes t G. S. (1905): A monograph of the British Desmidiaceae, Vol. II. - The Ray Society, London. - (1908): A monograph of the British Desmidiaceae, Vol. III. - The Ray Society, London. - (1912): A monograph of the British Desmidiaceae, Vol. IV. - The Ray Society, London.Search in Google Scholar

Woelker l ing W. J. & Gough S. B.: (1976): Wisconsin desmids, III. Desmid community composition and distribution in relation to lake type and water chemistry. - Hydrobiologia 51 (1): 3-31. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo