1. bookTom 32 (2019): Zeszyt 1 (March 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2300-6676
ISSN
2084-980X
Pierwsze wydanie
30 May 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Acute liver injury in the course of lymphoplasmacytic lymphoma

Data publikacji: 06 Apr 2019
Tom & Zeszyt: Tom 32 (2019) - Zeszyt 1 (March 2019)
Zakres stron: 14 - 17
Otrzymano: 23 Mar 2018
Przyjęty: 19 Apr 2018
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2300-6676
ISSN
2084-980X
Pierwsze wydanie
30 May 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Sawczuk-Chabin J, Centkowski P, Biliński P, Warzocha K. Epidemiology of non-Hodgkin lymphomas. Acta Haematoa Poa. 2004;35 2):131-144.Search in Google Scholar

2. Lettieri CJ, Berg BW. Clinical features of non-Hodgkins lymphoma presenting with acute liver failure: a report of five cases and review of published experience. Am J Gastroenterol. 2003;98(7):1641-6.10.1111/j.1572-0241.2003.07536.x12873593Search in Google Scholar

3. Sass D, Shakil A. Fulminant hepatic failure. Liver Transpl. 2005;11: 594-605.10.1002/lt.2043515915484Search in Google Scholar

4. Larson A: Diagnosis and management of acute liver failure. Curr Opin Gastroenterol. 2010; 26:214-221.10.1097/MOG.0b013e32833847c520216412Search in Google Scholar

5. Pileri SA, Zinzani L, Sabattini E, et al. Lymphoplasmacytic lymphoma and marginal zone lymphoma: diagnostic challenges. Haematologica. 2005;90:148.Search in Google Scholar

6. Xie Y, Vallangeon B, Liu X, Lagoo AS. Plasmacytic or lymphoplasmacytic infiltrate in lymph nodes: Diagnostic approach and differential considerations. Indian J Pathol Microbiol. 201c;59(4): 446-456. doi: 10.4103/0377-4929.191756.10.4103/0377-4929.19175627721273Otwórz DOISearch in Google Scholar

7. Gertz MA. : Waldenström macroglobulinemia: 2017 update on diagnosis, risk stratification, and management. Am J Hematol. 201b;92(2):209-217. doi: 10.1002/ajh.24557.10.1002/ajh.2455728094456Otwórz DOISearch in Google Scholar

8. Lech-Marańda E, Kalinka-Warzocha E, Warzocha K. Advances in the diagnosis and treatment of patients with non-Hodgkin’s lymphomas. Hematologia. 2015;6(1):31-43. DOI: 10.5603/Hem.2015.001310.5603/Hem.2015.0013Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo