1. bookTom 32 (2019): Zeszyt 1 (March 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2300-6676
ISSN
2084-980X
Pierwsze wydanie
30 May 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Effect of famotidine in combination with antiepileptic drugs on locomotor activity in mice

Data publikacji: 06 Apr 2019
Tom & Zeszyt: Tom 32 (2019) - Zeszyt 1 (March 2019)
Zakres stron: 10 - 13
Otrzymano: 04 Sep 2018
Przyjęty: 22 Nov 2018
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2300-6676
ISSN
2084-980X
Pierwsze wydanie
30 May 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Wada H, Inagaki N, Itowi N, Yamatodani A. Histaminergic neuron system in the brain: distribution and possible functions. Brain Res Bull. 1991;27(3-4):367-70.10.1016/0361-9230(91)90126-5Search in Google Scholar

2. Wyngaarden JB, Seevers MH. The toxic effects of antihistaminic drugs. J Am Med Assoc. 1951;145(5):277-82.10.1001/jama.1951.02920230001001Search in Google Scholar

3. Churchill JA, Gammon GD. The effect of antihistaminic drugs on convulsive seizures. J Am Med Assoc. 1949;141(1):18-21.10.1001/jama.1949.02910010020004Search in Google Scholar

4. Gerald MC, Richter NA. Studies on the effects of histaminergic agents on seizure susceptibility in mice. Psychopharmacologia. 1976; 46(3):277-82.10.1007/BF00421114Search in Google Scholar

5. Tuomisto L, Tacke U. Is histamine an anticonvulsive inhibitory transmitter? Neuropharmacology. 1986;25(8):955-8.10.1016/0028-3908(86)90029-8Search in Google Scholar

6. Scherkl R, Hashem A, Frey HH. Histamine in brain-its role in regulation of seizure susceptibility. Epilepsy Res. 1991;10(2-3):111-8.10.1016/0920-1211(91)90003-XSearch in Google Scholar

7. Świąder M, Kalisz A, Porebiak J, Kleinrok Z, Czuczwar SJ. Influence of antazoline on the anticonvulsant activity of conventional antiepileptic drugs against maximal electroshock-induced seizures in mice. Pol J Pharmacol. 1999;51(1):104.Search in Google Scholar

8. Świąder M, Chwalczuk K, Wielosz M, Czuczwar SJ. Influence of chronic treatment with H1 receptor antagonists on the anticonvulsant activity of antiepileptic drugs. Pol J Pharmacol. 2001;53(1):93-6.Search in Google Scholar

9. Świąder MJ, Łuszczki JJ, Wielosz M, Czuczwar SJ. Effect of histamine receptor antagonists on aminophylline-induced seizures and lethality in mice. Pharmacol Rep. 2005;57(4):531-5.Search in Google Scholar

10. Świąder MJ, Czuczwar SJ. Interaction of famotidine, an H2 histamine receptor antagonist, with conventional antiepileptic drugs in mice. Pharmacol Rep. 2014;66(3):485-91.10.1016/j.pharep.2013.11.00624905528Search in Google Scholar

11. Oyewumi LK, Vollick D, Merskey H, Plumb C. Famotidine as an adjunct treatment of resistant schizophrenia. J Psychiatry Neurosci. 1994;19(2):145-50.Search in Google Scholar

12. Yuan RY, Kao CR, Sheu JJ, Chen CH, Ho CS. Delirium following a switch from cimetidine to famotidine. Ann Pharmacother. 2001; 35(9):1045-8.10.1345/aph.1018211573854Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo