1. bookTom 13 (2023): Zeszyt 1 (February 2023)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2585-7444
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Non-Formal Learning Activities – Adult Learning Initiatives

Data publikacji: 15 Feb 2023
Tom & Zeszyt: Tom 13 (2023) - Zeszyt 1 (February 2023)
Zakres stron: 96 - 106
Otrzymano: 30 Sep 2022
Przyjęty: 14 Oct 2022
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2585-7444
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Arapovics, M. (2013). A közösség tanulása, a tanulók közössége és a közösségfejlesztők fejlesztése. Parola füzet, 1, 1-12. Search in Google Scholar

Benedek, A. et al. (2002). Felnőttoktatási és -képzési lexikon. Budapest: Magyar Pedagógiai Társaság - OKI Kiadó-Szaktudás Kiadó Ház. Search in Google Scholar

Byström, J. (1996). Study circles. In A. C. Tuijnman, (Ed.), International Encyclopedia of Adult Education and Training (2nd ed.) (pp. 663-665). Oxford: Elsevier Science – Pergamo,. Search in Google Scholar

Campbell, S. (1998). A Guide for Training Study Circle Facilitators. Study Circles Resource Center. Search in Google Scholar

Durkó, M. (1999). Andragógia. Budapest: Magyar Művelődési Intézet. Search in Google Scholar

Erdei, G. (2012). Korszakokon átívelő szakmaiság - a hazai andragógiatörténet jeles eseményeiről Erdei Gábor interjúja Csoma Gyula, Harangi László és Maróti Andor andragógusokkal. In E. Juhász & M. Chrappán (Eds.), Tanulás és művelődés (pp. 15-43). Debrecen: Debreceni Egyetem. Search in Google Scholar

Francz, V., & Keresztesné Várhelyi, I. (1981). Tanulókör változatok a Hajdúságban - Számvetés egy közművelődési forma szervezéséről, andragógiai értékeiről; Finn felnőttoktatási forma magyar környezetben. Budapest, Debrecen: Népművelési Intézet Művelődési Otthon Osztálya, Kölcsey Ferenc Művelődési Központ Felnőttnevelési Stúdiója. Search in Google Scholar

Francz, V., & Koczokné Boruzs, J. (1983). Munkatársak, barátok, családok, lakótársak önművelő körei. Debrecen: Kölcsey F. Városi-Megyei Művelődési Központ Felnőttnevelési Stúdiója. Search in Google Scholar

Francz, V. (1986). A szocialista brigádok új művelődési formája: az önművelő kör. Az ismeretszerzés hatékonysága 2. füzet: Hatékony tanulási formák (pp. 148-155). Budapest: TIT Módszertani Tanács. Search in Google Scholar

Francz, V. (1989). Az amatőr tevékenység újabb kerete - Önművelő kör. Agóra. 10, 8-20. Search in Google Scholar

Francz, V. (2009). MÉDIATÁR - ZTV – FNS. In V. Francz (Ed.), Közművelődés - közoktatás; Együtt a tanulókért (pp. 71-112). Debrecen: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár. Search in Google Scholar

Juhász, E. (2016). A felnőttek képzése és művelődése egykor és ma Magyarországon. Debrecen: Csokonai Kiadó. Search in Google Scholar

Keresztesné Várhelyi, I. (1981). Tanulóköri kalauz - A finn munkacsoport által írt tanulmánykötetet a magyar viszonyokra alkalmazva. Népművelési Intézet Felnőttnevelési Osztálya (Budapest), a debreceni Kölcsey F. Megyei-Városi Művelődési Központ és Ifjúsági Ház Felnőttnevelési Stúdiója. /Hajdú-B. Mit. XXVI. 925. K/4.1.dob., 17. iratcsomó. Search in Google Scholar

Kindström, C. (2000). A Presentation of the Study Circle Method. Stockholm: Studieförbundet Vuxenskolan. Search in Google Scholar

Kindström, C. (2010). A tanulókörök módszerének a bemutatása. Szentendre: Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetség. Search in Google Scholar

Kaduchová, P. (2017). Education of elderly patients within nursing care in Slovakia. Acta Educationis Generalis, 7(2), 86-95. https://doi.org/10.1515/atd-2017-001610.1515/atd-2017-0016 Search in Google Scholar

Korunk valósága. (1984). Korunk valósága felhívás. Debrecen: Alföldi Nyomda. Search in Google Scholar

Larsson, S., & Nordvall, H. (2010). Study Circles in Sweden. An Overview with a Bibliography of International Literature. Linköping University Electronic Press. Search in Google Scholar

Litauszki, T. (1983). A finn tanulóköri forma debreceni adaptációjának tapasztalatai. In M. Ambrus, & P. Hidy, TIT: tanulmányok, műhelymunkák, kutatási tapasztalatok sorozat: Irányított önművelési formák (pp. 62-68). Budapest: TIT. Search in Google Scholar

Maróti, A. (2010). Nemzetközi összehasonlító felnőttoktatás. Budapest: Nemzeti TK. Search in Google Scholar

Mészáros, Zs. et al. (2013). Három tanulóköri jegyzet a X. Nyári egyetemről. Parola, 4, 11. Search in Google Scholar

Németh, B. (2015). Lifelong learning for all adults? A new concept for UNESCO - Limits and opportunities for a changing inter-governmental organisation. In M. Milana, & T. Nesbit (Eds.), Global Perspectives on Adult Education and Learning Policy (pp. 165-178). London: Palgrave Macmillan. Search in Google Scholar

Simándi, Sz. (2017). Study circles in online learning environment in the spirit of learning-centered approach. Acta Educationis Generalis 7(2), 96-104. https://doi.org/10.1515/atd-2017-001710.1515/atd-2017-0017 Search in Google Scholar

T. Molnár, G. (2016). A népművelőtől a közösségszervezőig – A kultúraközvetítő szakemberképzés negyven éve Szegeden. In E. Sütő, É. Szirmai, & E. Újvári (Eds), Sodrásban: képzések, kutatások (1975–2015) (pp. 15-32). Szeged: A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézet. Search in Google Scholar

Varga, A. T., & Vercseg, I. (1998). Közösségfejlesztés. Budapest: Magyar Művelődési Intézet. Search in Google Scholar

Vercseg, I. (1995). Alakítsunk Párbeszéd-köröket. Parola, 5, 1-3. Search in Google Scholar

Wennberg, B-Å., & Hane, M. (2001). Folkbildningens pedagogik. Stockholm: Studieförbundet Vuxenskolan. Search in Google Scholar

Wennberg, B-Å., & Hane, M. (2008). A népoktatás pedagógiája. A svéd tanulókörök módszertani leírása. Szentendre: Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetség. Search in Google Scholar

Yang, J. (2010). Recognition, Validation and Accreditation of Non-formal and Informal Learning in UNESCO Member States. UIL. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD