1. bookTom 13 (2023): Zeszyt 1 (February 2023)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2585-7444
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Labour and Education Markets in Industry 4.0

Data publikacji: 15 Feb 2023
Tom & Zeszyt: Tom 13 (2023) - Zeszyt 1 (February 2023)
Zakres stron: 1 - 25
Otrzymano: 13 Jan 2023
Przyjęty: 20 Jan 2023
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2585-7444
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Aslanian, C. B., & Fischer, S. (2022). Online College Student Report. 11th Annual Report on the demands and preferences of online college students today. EducationDynamics. Search in Google Scholar

American Society of Mechanical Engineers. (2022). ASME Report. Industry 4.0 Requires Engineering Skills to Rethink. Retrieved from: https://www.industrialtransformationnetwork.com/digital-transformation-1/interviews/asme-report-industry-40-requires-engineering-skills-rethink Search in Google Scholar

Barnová, S., Duda, M., Matulčíková, M., Gabrhelová, G., & Hrivíková, T. (2022). Further professional on-the-job training of employees in the digital era. International Journal of Engineering Pedagogy (IJEP), 12(5), 54-67. https://doi.org/10.3991/ijep.v12i5.3252310.3991/ijep.v12i5.32523 Search in Google Scholar

Bolgarova, J. (2021). Vzdelávanie 4.0 a Učiteľ 4.0. Retrieved from: https://medium.com/edtech-kisk/vzdel%C3%A1vanie-4-0-a-u%C4%8Dite%C4%BE-4-0-780a9823674c Search in Google Scholar

Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky. Retrieved from: https://digitalnakoalicia.sk/ Search in Google Scholar

Digital Coalition. (2020). Zameranie digitálnej transformácie vo vzdelávaní ako prípravy na dopady Industry 4.0. Retrieved from: https://digitalnakoalicia.sk/zameraniedigitalnej-transformacie-na-dopady-industry-4-0-na-digitalnu-transformaciuspolocnosti/ Search in Google Scholar

Dunwill, E. (2016). 4 changes that will shape the classroom of the future: Making education fully technological. Retrieved from: https://elearningindustry.com/ Search in Google Scholar

European Commission. (2020). Digital education. Retrieved from: https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/about Search in Google Scholar

European Commission. (2021). Digital Economy and Society Index (DESI) in EU countries. Search in Google Scholar

European Commission. (2022). Digital Economy and Society Index (DESI) in EU countries. Search in Google Scholar

European Commission. (2020). Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) 2020. Slovensko. Search in Google Scholar

Hall, R., Dráľ, P., Fridrichová, P., Hapalová, M., Lukáč, S., Miškolci, J., & Vančíková, K. (2019). Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum. Bratislava: MESA10. Retrieved from: htpps://analyza.todarozum.sk Search in Google Scholar

Hanesová, D., & Theodoulides, J. (2022). Mastering Transversal Competences in Higher Education Environment: Through Process of Critical Thinking and Reflection. Banská Bystrica: Belianum, 2022. Search in Google Scholar

Krajňáková, E., & Horváthová, A. (2020). Základné kontúry a charakteristika konceptu Vzdelávanie 4.0. In Conference Proceedings: The Impact of Industry 4.0 on Job Creation (pp. 494-502). Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. Search in Google Scholar

Mařík, V. (2016). Průmysl 4.0: výzva pro Českou republiku. Praha: Management Press. Search in Google Scholar

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. (2019). Stratégia digitálnej transformácie Slovenska do 2030. Retrieved from: https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/digitalna-transformacia/strategia-digitalnejtransformacieslovenska-2030/ Search in Google Scholar

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. (2021). Program informatizácie školstva do roku 2030. Retrieved from: https://www.minedu.sk/data/att/23246.pdf Search in Google Scholar

Nelson, L., & Goodson, L. (2021). Online Teaching at Its Best (2nd ed.). Wiley. Retrieved from: https://www.perlego.com/book/2615069/online-teaching-at-its-best-merging-instructional-design-with-teaching-and-learning-research-pdf Search in Google Scholar

OECD. (2022). How Learning Continued during the COVID-19 Pandemic. Global Lessons from Initiatives to Support Learners and Teachers. Retrieved from: https://www.oecd.org/education/how-learning-continued-during-the-covid-19-pandemic-bbeca162-en.htm10.1787/bbeca162-en Search in Google Scholar

OECD. (2018). Job Automation Risks Vary Widely Across Different Regions within Countries. Retrieved from: https://www.oecd.org/newsroom/job-automation-risks-vary-widely-across-different-regions-withincountries.html Search in Google Scholar

OECD. (2020). Skills Strategy Slovak Republic: Assessment and Recommendations. Search in Google Scholar

Pesti, Cs., Tamášová, V., Lajčin, D., & Bodonyi, E. (2021). University - industry collaboration as a drive for innovation in Europe - A literature review with a systematic approach. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 11(2), 41-46. https://doi.org/10.33543/110210.33543/1102 Search in Google Scholar

Portál Industry4.sk. Čo je Industry 4.0? Retrieved from: https://industry4.sk/o-industry-4-0/co-je-industry-4-0/ Search in Google Scholar

Profesia.sk. (2020). Koronavírus urýchlil zmeny na trhu práce. Aké trendy prináša rok 2020? Retrieved from: https://firma.profesia.sk/koronavirus-urychlil-zmeny-natrhu-prace-ake-trendy-prinasa-rok-2020/ Search in Google Scholar

Punie, Y. et al. (2017). Európsky rámec pre digitálnu kompetenciu pedagógov: DigCompEdu, Luxemburg: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie. Search in Google Scholar

Rozvadský Gugová, G., & Barnová, S. (2020). Identification of key management graduate profile in the context of industry 4.0. Acta Educationis Generalis, 10(3), 68-80. https://doi.org/10.2478/atd-2020-002310.2478/atd-2020-0023 Search in Google Scholar

Strenáčiková, M. (2020). Vzdelávanie v čase pandémie. Equilibria. 2020. Search in Google Scholar

Teslenko, I., & Khudyakova, M. (2020). Transformation of the Russian education system in the context of Industry 4.0. In Conference Proceedings: The Impact of Industry 4.0 on Job Creation (pp. 470-476). Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. Search in Google Scholar

UNESCO. (1997). Recommendation Concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel. Paris: UNESCO. Retrieved from: https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-concerning-status-higher-education-teaching-personnel Search in Google Scholar

Vidová, J. (2020). Digital skills in the era of Industry 4.0. In Conference Proceedings: The Impact of Industry 4.0 on Job Creation (pp. 494-502). Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. Search in Google Scholar

World Economic Forum. (2016). The Future Jobs Report. Employment, Skills, and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution. Search in Google Scholar

World Economic Forum. (2020). The Future of Jobs. Report. Retrieved from: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf Search in Google Scholar

Združenie podnikateľov Slovenska. (2020). Infografika: Sociálne a emočné zručnosti. Retrieved from: https://www.zps.sk/novinky/2020/infografika-socialne-a-emocnezrucnosti Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD