1. bookTom 10 (2020): Zeszyt 3 (December 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2585-7444
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Identification of Key Management Graduate Profile in the Context of Industry 4.0

Data publikacji: 28 Dec 2020
Tom & Zeszyt: Tom 10 (2020) - Zeszyt 3 (December 2020)
Zakres stron: 101 - 110
Otrzymano: 23 Jun 2020
Przyjęty: 02 Sep 2020
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2585-7444
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Bilčík, A. (2016). Východiská vplývajúce na dosahovanú kvalitu vzdelávania. In Schola nova, quo vadis? Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference (pp. 29-32). Praha: Extrasystem.Search in Google Scholar

Bloom, P. (n.d). Is God an Accident? The Atlantic. Retrieved from https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2005/12/is-god-an-accident/304425/Search in Google Scholar

Damasio, A. (1994). Descartes Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. New York: Putnam.Search in Google Scholar

Damasio, A. (1996). The Somatic Marker Hypothesis and the Possible Functions ofthe Prefrontal Cortex. Philosophical Transactions: Biological Siences, 351, 1413-1420. Retrieved from https://sk.wikipedia.org/wiki/Herbert_Simon10.1098/rstb.1996.0125Search in Google Scholar

Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux.Search in Google Scholar

Kahneman, D. (2012). Myšlení rychlé a pomalé. Brno: Jan Melvil Publising.Search in Google Scholar

Klein, G. (2008). Performing a Project Premortem. Engineering Management Review, IEEE, 36., 103-104. https://doi.org/10.1109/EMR.2008.4534313.10.1109/EMR.2008.4534313Search in Google Scholar

Kunreuther, H. C., Pauly, M. V. et al. (2013). Insurance and Behavioral Economics: Improving Decisions in the Most Misunderstood Industry. Cambridge: Cambridge University Press.10.1017/CBO9781139050319Search in Google Scholar

Psychodiagnostika, a.s. Retrieved from http://www.psychodiagnostikaas.sk/Katalog_popis.asp?kod=591&ZozArg=1&Kateg=2Search in Google Scholar

Ruisel, I., & Halama, P. (2007). NEO päťfaktorový osobnostný inventár (podľa NEO Five Factor Inventory P. T. Costu a R. R. McCraeho). Praha: Testcentrum-Hogrefe.Search in Google Scholar

Simon, H. A. (1992). What is an explanation of behavior? Psychological Sience 3, 150-161.10.1111/j.1467-9280.1992.tb00017.xSearch in Google Scholar

Slovic P. B., Fischhoff, B., & Lichtenstein, S. (1982). The perception of risk. In P. Slovic, Response Mode, Framing, and Information-Processing Effects in Risk Assessment. New Directions for Methodology of Social and Behavioral Sience: Question Framing and Response Consistency (pp. 21-36). San Francisco: Jossey-Bass.Search in Google Scholar

Slovic, P. (2016). The Perception of Risk. London. https://doi.org/10.4324/978131566177310.4324/9781315661773Search in Google Scholar

Smith, A. (1981). Teória mravných citov. Praha: Liberální institut.Search in Google Scholar

Sternberg, R. (2002). Kognitívní psychologie. Praha: Portál.Search in Google Scholar

Thaler, R. (1980). Toward a positive theory of consumer choice. Journal of Economic Behavior and Organization, 1, 39-60.10.1016/0167-2681(80)90051-7Search in Google Scholar

Thaler, R. (2017). Neočekávané chování. Příběh behaviorální ekonomie. Praha: Argo/Dokořán.Search in Google Scholar

Thaler, R. H. (1985). Using mental accounting in a theory of consumer behavior. Marketing Science, 4, 199-214.10.1287/mksc.4.3.199Search in Google Scholar

Thaler, R. H. (2017). Neočekávané chování. Příběh behaviorální ekonomie. Praha: Argo.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD