Otwarty dostęp

Natural tourist resources in the Stara planina tourist region (Bulgaria)


Zacytuj

Dora Kabakchieva
Vanya Vasileva
eISSN:
2603-347X
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
Volume Open
Dziedziny czasopisma:
Chemistry, other, Geosciences, Geography, Life Sciences, Physics