1. bookTom 9 (2022): Zeszyt 3 (November 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2603-347X
Pierwsze wydanie
15 Dec 2015
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

For optical flickering in symbiotic star MWC 560

Data publikacji: 01 Nov 2022
Tom & Zeszyt: Tom 9 (2022) - Zeszyt 3 (November 2022)
Zakres stron: 1 - 9
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2603-347X
Pierwsze wydanie
15 Dec 2015
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

1. Ando, K., Fukuda, N., Sato, B. et al., 2021, PASJ, 73, L37.10.1093/pasj/psab104 Search in Google Scholar

2. Bonev, T. et al., 2017, Bulg. Astron. Journal 26, 67. Search in Google Scholar

3. Bopp, B. W. & Howell, S. B. 1989, PASP, 101, 981. Search in Google Scholar

4. Goranskij, V. P. et al. 2018, ATel, #12227. Search in Google Scholar

5. Goranskij, V. P. et al. 2021, ATel #15061.10.5465/AMBPP.2021.15061abstract Search in Google Scholar

6. Henden, A. A., Levine, S., Terrell, D., & Welch, D. L., 2015, AAS, 225, 336. Search in Google Scholar

7. Howell, S. B. et al. 2009 PASP, 121, 16. Search in Google Scholar

8. Kjurkchieva, D. et. al., Bulg. Astron. Journal, 2020, Vol. 32, p. 113. Search in Google Scholar

9. Kondratyeva, L. N. et. al., 2021, Ap, 64, 306.10.1007/s10511-021-09691-2 Search in Google Scholar

10. Lucy, A., V. et al. 2020, MNRAS, 492, 3107. Search in Google Scholar

11. Munari, U. et al. 2016, NewA 49, 43. Search in Google Scholar

12. Munari, U. & Dallaporta, S., 2021, ATel #15066. Search in Google Scholar

13. Tomov, T. et al., 1990, Nature 346, 637.10.1038/346637a0 Search in Google Scholar

14. Zamanov, R. et al. 2020, ATel, #14239. Search in Google Scholar

15. Zamanov, R. et al. 2021, ATel., #14988. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo