1. bookTom 9 (2022): Zeszyt 3 (November 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2603-347X
Pierwsze wydanie
15 Dec 2015
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo