1. bookTom 26 (2022): Zeszyt 1 (January 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-5999
Pierwsze wydanie
12 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Application Use of the HP Multijet Fusion Technology in the Rapid Prototyping of Wind Turbines with a Vertical Axis of Rotation

Data publikacji: 30 Dec 2022
Tom & Zeszyt: Tom 26 (2022) - Zeszyt 1 (January 2022)
Zakres stron: 253 - 263
Otrzymano: 01 Nov 2022
Przyjęty: 01 Dec 2022
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-5999
Pierwsze wydanie
12 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Akdağ, S.A. & Güler, Ö. (2018). Alternative Moment Method for Wind Energy Potential and Turbine Energy Output Estimation. Renewable Energy, 120, 69-77.10.1016/j.renene.2017.12.072 Search in Google Scholar

Al-Ghriybah, M., Çamur, H., Zulkafli, M. F., Khan, M. A., Kassem, Y., & Esenel, E. (2018). Study of Multiple Half Blades Effect on the Performance of Savonius Rotor: Experimental Study and Artificial Neural Network (ANN) Model. Indian Journal of Science and Technology, 11(38), 1-12.10.17485/ijst/2018/v11i38/129966 Search in Google Scholar

Cader, M., Kiński, W. (2020). Effect of Changing the Parameters of the Multi Jet Fusion (MJF) Process on the Spatial Objects Produced. Problemy mechatroniki: uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa, 11, 61-72.10.5604/01.3001.0014.5644 Search in Google Scholar

http://www.hp3d.pl, Retrieved November 21, 2022, from https://www.hp3d.pl/pl/ Search in Google Scholar

http://www.tth.com, Retrieved November 21, 2022, from https://www.tth.com/ Search in Google Scholar

Kiński, W., Pietkiewicz, P. (2017). Główne parametry eksploatacyjne wpływające na jakość wydruków w technologii FDM. Przegląd Mechaniczny, 6, 54-56. Search in Google Scholar

Kosiewska, K., Miąskowski, W., Moczulak, B. (2021). Wpływ rozstawu łopat na właściwości turbiny Savoniusa. Aspekty komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa. Search in Google Scholar

Mahmoud, N.H., El-Haroun, A.A., Wahba, E. & Nasef, M.H. (2012). An Experimental Study on Improvement of Savonius Rotor Performance. Alexandria Engineering Journal, 51(1), 19-25.10.1016/j.aej.2012.07.003 Search in Google Scholar

Marinić-Kragić, I., Vučina, D. & Milas, Z. (2019). Concept of Flexible Vertical-Axis Wind Turbine With Numerical Simulation and Shape Optimization. Energy, 167, 841-852.10.1016/j.energy.2018.11.026 Search in Google Scholar

Miąskowski, W., Nalepa, K., Pietkiewicz, P., Piechocki, J. (2017). Small-scale wind power energy systems for use in agriculture and similar applications. In Geothermal, Wind and Solar Energy Applications in Agriculture and Aquaculture (pp. 259-288). CRC Press.10.1201/9781315158969-13 Search in Google Scholar

Miąskowski, W., Moczulak, B., Nalepa, K., Pietkiewicz, P. (2016). Selection stators for using turbine savonius numerical analysis. Mechanik, 7, 760-761.10.17814/mechanik.2016.7.160 Search in Google Scholar

Moczulak, B., Miąskowski, W., Nalepa, K., Pietkiewicz P. (2014). Analysis of airflow around the wind turbine model with a vertical axis. Mechanik, 7, 397-404. Search in Google Scholar

Moczulak, B., Miąskowski, W., Nalepa, K., Pietkiewicz, P. (2017). Optymalizacja kształtu łopat turbiny wiatrowej z wykorzystaniem programów CAD/CAM/CAE i druku 3D. Przegląd Mechaniczny, 6, 57-59.10.15199/148.2017.6.13 Search in Google Scholar

Rea, J.E., Oshman, C.J., Olsen, M.L., Hardin, C.L., Glatzmaier, G.C., Siegel, N.P., Parilla, P.A., Ginley, D.D. & Toberer, E.S. (2018). Performance Modeling and Techno-Economic Analysis of a Modular Concentrated Solar Power Tower With Latent Heat Storage. Applied Energy, 217, 143-152.10.1016/j.apenergy.2018.02.067 Search in Google Scholar

Roy, S., & Saha, U.K. (2013). Review of experimental investigations into the design, performance and optimization of the Savonius rotor. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy, 227(4), 528-542.10.1177/0957650913480992 Search in Google Scholar

Roy, S., & Saha, U.K. (2013). Review on the numerical investigations into the design and development of Savonius wind rotors. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 24, 73-83.10.1016/j.rser.2013.03.060 Search in Google Scholar

Worasinchai, S., & Suwannakij, K. (2018). Performance characteristics of the Savonius turbine. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 297, No. 1, p. 012056). IOP Publishing. Search in Google Scholar

Zhang, B., Song, B., Mao, Z., Tian, W., Li, B. & Li, B., (2017). A novel parametric modeling method and optimal design for Savonius wind turbines, Energies, 10(3), 301. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo