1. bookTom 13 (2013): Zeszyt 1 (March 2013)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-4799
ISSN
1730-2439
Pierwsze wydanie
23 Sep 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Cr/Fe Ratio by Xps Spectra of Magnetoelectropolished Aisi 316L SS Using Linear, Shirley and Tougaard Methods of Background Subtraction

Data publikacji: 10 Jul 2013
Tom & Zeszyt: Tom 13 (2013) - Zeszyt 1 (March 2013)
Zakres stron: 11 - 20
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-4799
ISSN
1730-2439
Pierwsze wydanie
23 Sep 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Rokosz K., Polerowanie elektrochemiczne stali w polu magnetycznym (Electrochemical polishing of steels in the magnetic field), Monograph Nr 219, Publisher: Koszalin University of Technology, Koszalin 2012, ISSN 0239-7129, (211 pages, in Polish).Search in Google Scholar

2. Hryniewicz T., Rokicki R., Rokosz K., Magnetoelectropolishing for metal surface modification, Transactions of the Institute of Metal Finishing, 2007, 85(6), 325-332.10.1179/174591907X246537Search in Google Scholar

3. Hryniewicz T., Concept of microsmoothing in electropolishing process, Surfaceand Coatings Technology, 1994, 64(2), 75-80.10.1016/S0257-8972(09)90006-8Search in Google Scholar

4. Hryniewicz T., Rokosz K., Polarization Characteristics of Magnetoelectropolishing Stainless Steels, Materials Chemistry and Physics, 2010, 122, 169-174.10.1016/j.matchemphys.2010.02.055Search in Google Scholar

5. Simka W., Mosiałek M., Nawrat G., Nowak P., Żak J., Szade J., Winiarski A., Maciej A., Szyk- Warszyńska L., Electrochemical polishing of Ti-13Nb-13Zr Alloy, Surface and Coatings Technology, 2012, 213, 239-246.10.1016/j.surfcoat.2012.10.055Search in Google Scholar

6. Hryniewicz T., Rokicki R., Rokosz K., Surface characterization of AISI 316L biomaterials obtained by electropolishing in a magnetic field, Surface & Coatings Technology, 2008, 202(9), 1668-1673.10.1016/j.surfcoat.2007.07.067Search in Google Scholar

7. Hryniewicz T., Rokosz K., Rokicki R., Electrochemical and XPS Studies of AISI 316L Stainless Steel after Electropolishing in a Magnetic Field, Corrosion Science, 2008, 50(9), 2676-2681.10.1016/j.corsci.2008.06.048Search in Google Scholar

8. Hryniewicz T., Rokicki R., Rokosz K., Corrosion Characteristics of Medical Grade AISI 316L Stainless Steel Surface after Electropolishing in a Magnetic Field, CORROSION (The Journal of Science and Engineering), Corrosion Science Section, 2008, 64(8), 660-665.10.5006/1.3279927Search in Google Scholar

9. Rokicki R., US Patent No 7632390, http://www.patentgenius.com/patent/7632390.htmlSearch in Google Scholar

10. Product Data Bulletin, 316/316L Stainless Steel, AK Steel Corporation, PD-140 7180-0127 PDF 7/00, 2000; www.aksteel.comSearch in Google Scholar

11. Hryniewicz T., Rokosz K., Investigation of selected surface properties of AISI 316L SS after magnetoelectropolishing, Materials Chemistry and Physics, 2010, 123, 47-55; DOI: 10.1016/j.matchemphys.2010.03.06010.1016/j.matchemphys.2010.03.060Search in Google Scholar

12. Fairley N., http://www.casaxps.com, © Casa software Ltd., 2005,Search in Google Scholar

13. Walton J., Carrick A., The Casa Cookbook-The CasaXPS User’s Manual, Part 1: Recipes for XPS data proceedings, 2009, ISBN: 9780954953300, Publisher: Acolyte Science.Search in Google Scholar

14. CasaXPS Processing Software, CasaXPS Manual 2.3.15 Rev 1.0, Copyright © 2010 Casa Software Ltd, 19-20.Search in Google Scholar

15. Herrera-Gomez A., The Peak-Shirley Background (Shirley background in overlapping peaks), Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN Unidad Querétaro, Internal Report Created 8/2011, Last Update 2/2012, (14 pages).Search in Google Scholar

16. Biesinger M.C., Payne B.P., Grosvenor A. P., Lau L. W. M., Gerson A. R., Smart R. St. C., Resolving surface chemical states in XPS analysis of first row transmission metals, oxides and hydroxides: Cr, Mn, Fe, Co and Ni, Applied Surface Science, 2011, 257, 2717-2730.10.1016/j.apsusc.2010.10.051Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo