1. bookTom 37 (2021): Zeszyt 1 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1841-964X
Pierwsze wydanie
01 Jan 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Unnatural Narratology: Extensions, Revisions, and Challenges

Data publikacji: 30 Dec 2021
Tom & Zeszyt: Tom 37 (2021) - Zeszyt 1 (December 2021)
Zakres stron: 166 - 171
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1841-964X
Pierwsze wydanie
01 Jan 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Alber, Jan, et al., eds. A Poetics of Unnatural Narrative. Columbus: The Ohio State UP, 2013.10.1515/9783110316469.887Search in Google Scholar

Alber, Jan. Unnatural Narrative: Impossible Worlds in Fiction and Drama. Lincoln: U of Nebraska P, 2016.10.2307/j.ctt1d4v147Search in Google Scholar

Richardson, Brian. A Poetics of Plot for the Twenty-First Century: Theorizing Unruly Narratives. Columbus: The Ohio State UP, 2019.Search in Google Scholar

---. Unnatural Narrative: Theory, History, and Practice. Columbus: The Ohio State UP, 2015.Search in Google Scholar

---. Unnatural Voices: Extreme Narration in Modern and Contemporary Fiction. Columbus: The Ohio State UP, 2006.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo