1. bookTom 37 (2021): Zeszyt 1 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1841-964X
Pierwsze wydanie
01 Jan 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Literary Politics of Scottish Devolution: Voice, Class, Nation

Data publikacji: 30 Dec 2021
Tom & Zeszyt: Tom 37 (2021) - Zeszyt 1 (December 2021)
Zakres stron: 162 - 165
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1841-964X
Pierwsze wydanie
01 Jan 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo