1. bookTom 1 (2017): Zeszyt 2 (May 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2564-615X
Pierwsze wydanie
30 Jan 2017
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Biotechnological importance of sphagnum mosses

Data publikacji: 09 May 2017
Tom & Zeszyt: Tom 1 (2017) - Zeszyt 2 (May 2017)
Zakres stron: 198 - 199
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2564-615X
Pierwsze wydanie
30 Jan 2017
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Ignatov M., et al. Check-list of mosses of East Europe and North Asia. Arctoa. 2006; 15: 75-79.10.15298/arctoa.15.01Search in Google Scholar

2. Rykovsky G. Flora of Belarus. Bryophyta: Hepaticopsida - Sphagnopsida 2009; 2: 10-16, 31-70.Search in Google Scholar

3. Rykovsky G. Modern taxonomic structure of bryoflora of Belarus. Botany (research) 2015; 44: 85-102.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo