1. bookTom 32 (2017): Zeszyt 2 (January 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1178-8690
Pierwsze wydanie
30 Jun 2022
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Book Review

Data publikacji: 03 Jun 2019
Tom & Zeszyt: Tom 32 (2017) - Zeszyt 2 (January 2017)
Zakres stron: 98 - 100
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo