Otwarty dostęp

Effectiveness of resistance development through football at high school students


Zacytuj

Alexandru - Radu Bădoi
Babes-Bolyai University, Faculty of Physical Education and SportCluj_Napoca, Romania
Gheorghe Monea
Babes-Bolyai University, Faculty of Physical Education and SportClujNapoca
eISSN:
2065-0574
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
2 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Social Sciences, Education, other