Otwarty dostęp

Effectiveness of resistance development through football at high school students


Zacytuj

eISSN:
2065-0574
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
2 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Social Sciences, Education, other