1. bookTom 54 (2016): Zeszyt 3 (September 2016)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2501-062X
Pierwsze wydanie
30 Mar 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Corrigendum to: Porojan M., Costin S., Poanta L., Cerghizan A., Pop D., Dumitrascu D.L., Autonomic Neuropathy and Plasma Catecholamine in patients with Diabetes Mellitus

Data publikacji: 22 Sep 2016
Tom & Zeszyt: Tom 54 (2016) - Zeszyt 3 (September 2016)
Zakres stron: 203 - 203
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2501-062X
Pierwsze wydanie
30 Mar 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. POROJAN M., COSTIN S., POANTA L., CERGHIZAN A., POP D., DUMITRASCU D.L. Autonomic neuropathy and plasma catecholamine in patients with diabetes mellitus. Rom. J. Intern. Med. 2010; 48(4):341-5.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD