1. bookTom 54 (2016): Zeszyt 3 (September 2016)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2501-062X
Pierwsze wydanie
30 Mar 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Corrigendum to: Porojan M., Costin S., Poanta L., Cerghizan A., Pop D., Dumitrascu D.L., Autonomic Neuropathy and Plasma Catecholamine in patients with Diabetes Mellitus

Data publikacji: 22 Sep 2016
Tom & Zeszyt: Tom 54 (2016) - Zeszyt 3 (September 2016)
Zakres stron: 203 - 203
Polecane artykuły z Trend MD