1. bookTom 50 (2015): Zeszyt 1 (March 2015)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2084-0535
Pierwsze wydanie
30 Mar 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Initial Tests on Selected Serological Reactions in Rabbits Burnt with Napalm and Subjected to Hyperbaric Oxygenation

Data publikacji: 20 Oct 2015
Tom & Zeszyt: Tom 50 (2015) - Zeszyt 1 (March 2015)
Zakres stron: 41 - 45
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2084-0535
Pierwsze wydanie
30 Mar 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Doboszyński T., Ulewicz K., Łokucijewski B., Michniewski P.,: Ann.Immunol. 1970.4;245.Search in Google Scholar

2. Dolatkowski A., Ulewicz K., (ed.): The outline of physiopathology of diving. PZWL. Warsaw 1973.Search in Google Scholar

3. Harter F.: Arzl.Mitt. 1962.47/59;2503.Search in Google Scholar

4. Ingestad R., Winblad A.: Acta path.microb.scand. 1963.57;455.Search in Google Scholar

5. Moretti G., Fontanesi S., Chittoni L.: Annali di Med. Navale. 1973.48.1;11.Search in Google Scholar

6. Niedworok J.: Experimental studies on the immunological phenomena in napalm-induced burn disease. Łódź 1973.Search in Google Scholar

7. Proceedings of the Fourth International Congress on of Hyperbaric Medicine. Ed.Brown j.Jr., Cox B.Washington 1966.Search in Google Scholar

8. Proceedings of the Fourth International Conference on Hyperbaric Medicine. Ed.Wada J., Iwa T. Tokyo. 1970.Search in Google Scholar

9. Ulewicz K.: Ann.Immunol.Hung. 1971.15;121.10.1484/J.MSS.3.685Search in Google Scholar

10. Ulewicz K., Michniewski P.: Ann.Immunol.Hung. 1971.15;129.Search in Google Scholar

11. Ulewicz K., Michniewski P., Łokucijewski B., Doboszyński T.: Przegl.Lek. 1971.9;581.Search in Google Scholar

12. Zanini D., Bogetti B., Arkel F.: Lav.e Med. 1966.20;4;175.Search in Google Scholar

13. Zenini D., Bogetti B., Viotti G.: Lav.e Med. 1967.21.5;177.10.1080/00050326.1967.10440046Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo