1. bookTom 60 (2015): Zeszyt 2 (June 2015)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1508-5791
Pierwsze wydanie
25 Mar 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Temporal distribution of linear densities of the plasma column in a plasma focus discharge

Data publikacji: 22 Jun 2015
Tom & Zeszyt: Tom 60 (2015) - Zeszyt 2 (June 2015)
Zakres stron: 315 - 318
Otrzymano: 08 Jun 2014
Przyjęty: 18 Feb 2015
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1508-5791
Pierwsze wydanie
25 Mar 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Liberman, M. A., De Groot, J. S., Toor, A., & Spielman, R. B. (1999). Physics of high-density Z-pinch plasmas. New York: Springer.10.1007/978-1-4612-1424-3Search in Google Scholar

2. Zielinska, E., Paduch, M., & Scholz, M. (2011). Sixteen-frame interferometer for a study of a pinch dynamics in PF-1000 device. Conrib. Plasma Phys., 51, 279.10.1002/ctpp.201000047Search in Google Scholar

3. Paduch, M. (2009). The diagnostics problems at implementation of Plasma Focus technique in material and environmental sciences, Tallinn University Dissertations on Natural Sciences, Tallinn.Search in Google Scholar

4. Kubes, P., Klir, D., Kravarik, J., Rezac, K., Kortanek, J., Krauz, V., Mitrofanov, K., Paduch, M., Scholz, M., Pisarczyk, T., Chodukowski, T., Kalinowska, Z., Karpinski, L., & Zielinska, E. (2013). Scenario of pinch evolution in a plasma focus discharge. Plasma Phys. Control. Fusion, 55, 035011.10.1088/0741-3335/55/3/035011Search in Google Scholar

5. Kubes, P., Paduch, M., Pisarczyk, T., Scholz, M., Chodukowski, T., Klir, D., Kravarik, J., Rezac, K., Ivanova-Stanik, I., Karpinski, L., Tomaszewski, K., & Zielinska, E. (2009). Interferometric study of pinch phase in Plasma-Focus discharge at the time of neutron production. IEEE Trans. Plasma Sci., 37, 11.10.1109/TPS.2009.2030576Search in Google Scholar

6. Kubes, P., Paduch, M., Cikhardt, J., Kortanek, J., Batobolotova, B., Rezac, K., Klir, D., Kravarik, J., Surala, W., Zielinska, E., Scholz, M., Karpinski, L., & Sadowski, M. J. (2014). Neutron production from puffing deuterium in plasma focus device. Phys. Plasmas, 21, 082706.10.1063/1.4892551Search in Google Scholar

7. Dolgov-Savelyev, G. G., Kruglyakov, E. P., Malinovskij, V. K., & Fedorov, V. M. (1968). Diagnostika plazmy. Moscow: Atomizdat.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo