1. bookTom 36 (2015): Zeszyt 2 (October 2015)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2001-5119
Pierwsze wydanie
01 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo