1. bookTom 26 (2018): Zeszyt 4 (December 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2450-5781
Pierwsze wydanie
30 Mar 2017
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Computer-Aided Support for the Rapid Creation of Parametric Models of Milling Units for Longwall Shearers

Data publikacji: 16 Nov 2018
Tom & Zeszyt: Tom 26 (2018) - Zeszyt 4 (December 2018)
Zakres stron: 193 - 199
Otrzymano: 01 Mar 2018
Przyjęty: 01 Jul 2018
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2450-5781
Pierwsze wydanie
30 Mar 2017
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] W. Biały. “Wpływ rozmieszczenia noży na dynamikę pracy głowicy urabiającej”. Mechanizacja i Automatyzacja Gornictwa, no. 11, pp. 29-38, 2002.Search in Google Scholar

[2] Ł. Bołoz. “Unique project of single-cutting head longwall shearer used for thin coal seams exploitation”. Archives of Mining Sciences, vol. 58, no. 4, pp. 1057-1070, 2013.10.2478/amsc-2013-0073Search in Google Scholar

[3] Ł. Bołoz. “Kombajnowy kompleks ścianowy przeznaczony do pracy w niskich ścianach”. Przegląd Gorniczy, no. 6, pp. 91-97, 2016.Search in Google Scholar

[4] J. Gajewski, L. Jedlinski and J. Jonak. “Classification of wear level of mining tools with the use of fuzzy neural Network”. Tunnelling and Underground Space Technology, vol. 35, pp. 30-36, 2013.10.1016/j.tust.2012.12.002Search in Google Scholar

[5] K. Kotwica. “The influence of water assistance on the character and degree of wear of cutting tools applied in roadheaders”. Archives of Mining Sciences, vol. 5, no. 3, pp. 353-374, 2011.Search in Google Scholar

[6] K. Krauze. Urabianie skał kombajnami ścianowymi. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk, 2002.Search in Google Scholar

[7] K. Krauze, T. Wydro and Ł. Bołoz. “Frezujące organy maszyn urabiających”. Przegląd Gorniczy, no. 3, pp. 52-57, 2009.Search in Google Scholar

[8] K. Krauze, Ł. Bołoz and T. Wydro. “Parametric factors for the tangential - rotary picks quality assessment”. Archives of Mining Sciences, vol. 60, no. 1, pp. 265- 281, 2015.10.1515/amsc-2015-0018Search in Google Scholar

[9] K. Krauze, Ł. Bołoz and T. Wydro. “Opis jakości noży styczno-obrotowych wskaźnikami parametrycznymi”. Przegląd Gorniczy, no. 6, pp. 1-8, 2017.10.7494/miag.2017.1.529.68Search in Google Scholar

[10] X. Li, S. Wang, S. Ge, R. Malekian, Z. Li and Y. Li. “A study on drum cutting properties with full-scale experiments and numerical simulations”. Measurement, vol. 114, pp. 25-36, 2018.10.1016/j.measurement.2017.09.006Search in Google Scholar

[11] M. Ťavodova, J. Krilek, A. Perec, D. Kalincova and J. Kovac. “Analysis of the wear of saw blade teeth and the proposal of methods of increasing their wear resistance”. Modern Machinery Science Journal, no. 5, pp. 1287-1291, 2016.Search in Google Scholar

[12] M. Ťavodova, D. Kalincova, M. Hnilicova and R. Hnilica. “The influence of heat treatment on tool properties malcher”. Manufacturing Technology, vol. 16, no. 5, pp. 1169-1173, 2016.Search in Google Scholar

[13] S.H. Wang, S. Melendez, C.S. Tsai and C.W. Wu. “Parametric Design and Design Associability in 3D CAD”. Materials Science Forum, vol. 594, pp. 461-468, 2008.10.4028/www.scientific.net/MSF.594.461Search in Google Scholar

[14] A. Zhang. “Teaching computer aided product design with aesthetic considerations”, in Proc. of the ASME International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, vol. 3, 2005, pp. 581-584.10.1115/DETC2005-85531Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo