1. bookTom 25 (2017): Zeszyt 4 (December 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2450-5781
Pierwsze wydanie
30 Mar 2017
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Open Access

Big Data in the Industry - Overview of Selected Issues

Data publikacji: 23 Sep 2017
Tom & Zeszyt: Tom 25 (2017) - Zeszyt 4 (December 2017)
Zakres stron: 251 - 254
Otrzymano: 01 Apr 2017
Przyjęty: 01 Aug 2017
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2450-5781
Pierwsze wydanie
30 Mar 2017
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] E. Brynjolfsson, M. Lorin and H. Heekyung. (2011, April 22). Strength in Numbers: How Does Data-Driven Decisionmaking Affect Firm Performance? [Online]. Available: https://ssrn.com/abstract=181948610.2139/ssrn.1819486Search in Google Scholar

[2] Całkowicie optyczny czujnik sejsmiczny [Online]. Available: http://www.automatyka.pl/wiadomosci-i-komunikaty/calkowicie-optyczny-czujnik-sejsmiczny-48198-10Search in Google Scholar

[3] M. Cox and D. Ellsworth, “Managing Big Data for Scientific Visualization”, ACM SIGGRAPH, Vol. 97, May 1997, pp. 5.1-5.17.Search in Google Scholar

[4] K. Kiraga, „Przemysł 4.0: 4. Rewolucja Przemysłowa Według Festo”, Logistyka, vol. 17, no. 12, pp. 1603-1605, 2016.Search in Google Scholar

[5] H. Lee and I. Sohn, Fundamentals of Big Data Network Analysis for Research in Industry. Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2016, pp. 25-38.10.1002/9781119015451Search in Google Scholar

[6] J. Lee, B. Bagheri and H. Kao, “A Cyber-Physical Systems architecture for Industry 4.0-based manufacturing systems”, Manufacturing Letters, vol. 3, pp. 18-23, Jan 2015.10.1016/j.mfglet.2014.12.001Search in Google Scholar

[7] McKinsey Global Institute Website. (2011, May 1). Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity [Online]. Available: http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/big-data-the-next-frontier-for-innovationSearch in Google Scholar

[8] Microsoft Hololens Website. Transform your business [Online]. Available: https://www.microsoft.com/en-us/hololens/commercial-overview [Access: 2017.01.05]Search in Google Scholar

[9] F. Provost and T. Fawcett, Data Science for Business. Sebastopol: O’Reilly Media, 2013.Search in Google Scholar

[10] A.K. Stasiuk-Piekarska and M.K. Wyrwicka, „Organising – Still An Important Function Of Production Management”, Research In Logistics & Production, vol. 5, no. 2, pp. 129-142, April 2015.Search in Google Scholar

[11] M. Tabakow, J. Korczak and B. Franczyk, „Big Data – Definitions, Challenges And Information Technologies”, Business Informatics, vol. 1, no. 31, pp. 138-153, 2014.Search in Google Scholar

[12] A. Varghese and D. Tandur, “Wireless requirements and challenges in Industry 4.0”, in Int. Conf. on Contemporary Computing and Informatics, Mysore, India, 2014, pp. 634-638.10.1109/IC3I.2014.7019732Search in Google Scholar

[13] J. Wieczorkowski and M. Jurczyk-Bunkowska, „Big Data Jako Źródło Innowacji w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji”, in Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, vol. 1, R. Knosala, Ed. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, pp. 134-144.Search in Google Scholar

[14] P. Wittbrodt and I. Łapuńka, „Przemysł 4.0 – Wyzwa-nie Dla Współczesnych Przedsiębiorstw Produkcyj-nych”, in Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, vol. 2, R. Knosala, Ed. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, pp. 793-799.Search in Google Scholar

[15] P. Zawadzki and K. Żywicki, „Smart Product Design And Production Control For Effective Mass Customization In The Industry 4.0 Concept”, Management and Production Engineering Review, vol.7, no. 3, pp. 105-112, Nov. 2016.10.1515/mper-2016-0030Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo