1. bookTom 25 (2017): Zeszyt 2 (June 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2450-5781
Pierwsze wydanie
30 Mar 2017
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Prediction of the Main Engine Power of a New Container Ship at the Preliminary Design Stage

Data publikacji: 22 Apr 2017
Tom & Zeszyt: Tom 25 (2017) - Zeszyt 2 (June 2017)
Zakres stron: 97 - 99
Otrzymano: 01 Jul 2016
Przyjęty: 01 Dec 2016
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2450-5781
Pierwsze wydanie
30 Mar 2017
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] T. Abramowski and A. Zmuda, “Generalization of Container Ship Design Parameters by Means of Neural Networks”, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 17, 2008, pp. 111-115.Search in Google Scholar

[2] V. Bertram, Practical Ship Hydrodynamics, Oxford: Butterworth-Heinemann, 2000.Search in Google Scholar

[3] L. Buczkowski, Podstawy budownictwa okrętowego część II, Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 1974.Search in Google Scholar

[4] T. Cepowski, „The modeling of seakeeping qualities of Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) sea-going ships in preliminary design stage”, Polish Maritime Research, vol. 17, no. 4, 2010, pp. 3-12.10.2478/v10012-010-0029-9Search in Google Scholar

[5] T. Cepowski, „Modelling of seakeeping qualities of open-top container carriers in the preliminary design phase”, Polish Maritime Research, vol. 18, no. 2, 2011, pp. 19-27.10.2478/v10012-011-0008-9Search in Google Scholar

[6] W. Chądzyński, „Elementy współczesnej metodyki projektowania obiektów pływających”, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Katedra Oceanotechniki i Projektowania Systemów Morskich, no. 563, 2001.Search in Google Scholar

[7] E.W. Maruszewska, “Applicability of activity based costing in new product development processes”, Management Systems in Production Engineering, vol. 17, no. 1, 2015, pp. 35-39.Search in Google Scholar

[8] A. Papanikolaou, Ship Design. Methodologies of Preliminary Design, Dordrecht: Springer Netherlands, 2014.10.1007/978-94-017-8751-2Search in Google Scholar

[9] K.J. Rawson and E.C. Tupper, Basic Ship Theory Hydrostatics and Strength, Oxford: Butterworth-Heinemann, 2001.Search in Google Scholar

[10] H. Schneekluth and V. Bertram, Ship Design for Efficiency and Economy, Oxford: Butterworth- Heinemann, 1998.Search in Google Scholar

[11] D.G.M. Watson, Practical Ship Design, Houston: Gulf Professional Publishing, 2002.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo