1. bookTom 15 (2016): Zeszyt 1 (April 2016)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1647-659X
Pierwsze wydanie
01 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Open Access

Interview with Shahid Rahman

Data publikacji: 30 Apr 2016
Tom & Zeszyt: Tom 15 (2016) - Zeszyt 1 (April 2016)
Zakres stron: 85 - 96
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo