1. bookTom 2 (2015): Zeszyt 1 (July 2015)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-5415
Pierwsze wydanie
29 Sep 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Foreword

Data publikacji: 29 Aug 2015
Tom & Zeszyt: Tom 2 (2015) - Zeszyt 1 (July 2015)
Zakres stron: -
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo